Orlane - Tou Pre Mwen

		 
				oh vini tou pré mwen, pou dansé 
doucémen oui fé mwen comprenn 
ki mwen sé pliss ke tout' 

é mwen la ka gadéw ou la ka gadé mwen en vent ka soufflé si fo en lesprit nou 

oui on nou fé kon si dansé sé 
té en min en nou tan mé seré ban nou kon si sété'w prémié rendé vou 

si ou té sav comment mwen té ka attend' sa révé di sé mwen fé promet' ou gran aw kon soley 

senti tou cow chofé la pou mwen 
enléw en bigin' konet joué si bien 
imaginé tou sa nou pé fé apré 
dansé sé com on tou en miel 
ka chayé nou coté lanmou 

palé baw mwen é pitiéw epi lanmin 
mwen conten sé ou sav ki fo 
mwen yé mé man ka senti mwen la 
mé doudou sé vou sel ki fé tet' mwen tourné mwen inméw tell'ment ki man ped' baw tou sa man ni tout' 

dansé avéw sé kon fé lanmou 
pani ayen ki pli fo et douss 
imajiné tou sa nou pé fé apré 
dansé sé kon en tou en miel 
ka chayé nou ka vlopé nou 

oh vini tou pré mwen chéri mwen 
doussi' na mwen fé mwen konprenn ki mwen c bien pliss ke tout' pou vou 
ou doudou sé vou sel ki pé rend' mwen tout' folle 
mwen inmew tell'ment ké man pé par doucew baw ni tout' 
vini tou pré mwen ... 
oh vini tou pré mwen!!!