Orlane - Ti Kolibri Mwen

		 
				ti zwèzo vini pozé ba mwen 
vini chanté lanmou ba mwen 
le ou ka passé lè bon matin 
mwen ka kontan tout la jounin 
ou ka poté la jwa ba mwen 

vini vini vini ouè mwen 
pou on ti moman fè mwen di byen 
péké mandéw ki sa ou fè 
o la ou té yé yè o swè 
fo pa ou kompwan mwen ké tchinbéw 
mwen sav ou inmé libètéw 

"refrain": 
bon dié mwen kontan lè ou ka vini 
ou pé pa sav plézi mwen ni 
ou toujou pwéssé ou pa lé rété 
a pen dé ti mo nou ja kozé 
sé pa dé ti envi mwen envi 
rété bo mwen avan zanfui 

fo toujou vini vini ouè mwen 
mem on ti bonjou passé di mwen 
sé ou ki chanjé la vi mwen 
ou ki ouvé la pot tchè mwen 
sé ou ki kléré lan nuit mwen 

fo pa oublié passé dèmin 
mwen ké atan ou tout la jounen 
lè dé jou passé mwen pa ouèw 
mwen ni la pen ki sa mwen fèw 
fo pa kompwan mwen ké maréw 
mwen pa té lé mem farouchéw 

"refrain" (2 fois ) 

"coeurs": (2fois) 
vini ouè mwen pli souvan vini 
reté bo mwen pli lontan 

vini chanté ba mwen 

ou ti kolibri an mwen 
"coeurs" 

mweninméw 
"COEURS" 
ti kolibri an mwen 
"COEURS"