Kassav - Toujou Pli Fo

		 
				Ou pé manti manti'w 
Mé lè tchè'w ka dépalé 
Ou sav' ou pé pa fè wòl
Sé difé ka brilé tèt ou ka tounen fòl
Fwa ta la ou sèten sé sa
Sé li'w ka wè

Toujou pli fò, sé sa ou lé
Toujou pli fò, sé sa ou lé

Sé pa la penn séré
Fè dèyè ou ja ka hélé
Tèlman kontan'w dann
Sé'w an té ka atann

Tan pi si dimen
Tou sa pran chimen
Sa ja rivé mwen
Soufè épi menm fòs la mwen té enmé
Sé pasyon ka raché fon tchè mwen
Lè ou la

Sé enmen mwen ka enmen kon sa (x3) ) 2
Sé enmen mwen ka enmen fò - fò  ) fwa

I pé ni dimil fwa mé sé fwa ta la
Ki toujou primyé fwa sa fò kon sa
Chak jou ka lévé mwen sélé nou nenyé 
Anba tandrès épi karès, épi chalviré

Sé enmen ...... ka enmen fò fò  ) 2 fwa

Menm si pawòl la pa janmen chanjé
Sé pou wou tou sèl jòdi ya sa vré, sa vré
Mwen pé pa fè wòl lè tchè mwen ka palé
E pou san jou, di jou an jou, mwen anvi jiré

Sé wou tou sèl 
Sé'w an té ka atann 
Vini pli pré
Vini, vini
Lè ou la, lè'w la, lè ou la 
Mm...., sa toujou pli bèl
Sé wou tou sèl

Sé enmen mwen ka enmen....

Menm si pawòl la pa janmen chanjé
Sé pou wou tou sèl jòdi ya sa vré, sa vré
Mwen pé pa fè wòl lè tchè mwen ka palé.......
E pou san jou, di jou an jou, kité mwen jiré