Kassav - Wep

		 
				MWen di wèp wèp wèp wèp
Souplé bon djé démaré mwen 
Ba mwen létè pou i dékolé 
An ti zinzin pou i ladjé mwen (2 fois)

An frimè té di, i pa an nonm si i pa rivé 
Fè ti madanm'la ki sizé pa bò finet'la 
Rop i pran dé piéye, fè ti bren sinéma 
Aye lévé fanm'la, la i té sizé a 

Madanm la o sérié 
I pa ka plézanté 
Ki manniè ou ké pé bwazé 
Madanm la o sérié 
Dé, i pa ka plézanté 
Ki manniè ou ké fè bwazé 

Lan mè a té bèl, i santi i ké navigué 
Fanm la té dousi, yo alé wè la linn'wondi 
Avan i palé, madanm la pran douvan 
Diye san ènèrvé, "ou pé ké ladjé mwen non...!"
Wololoye wololoye wolololoye

I pa té ka wè sa kon sa.
Pa janmen sonjé a pli ta
Fanm la li  menm lé ni asé sèvi bétize
Alo i déklaré : 
Tchembé kow, mwen diw tchembe kow la 

Ki manniè alè rakonté 
Ti manzèl la i kontan a 
I pa té menne ye an zouk la
Sé li ki té di avan i pati :
Tchembé kow la, mwen diw tchembe kow la 

Mwen di wép wép wép wép 
Souplé bon djé démaré mwen 
Ba mwen tétè pou i dékolé 
An ti zinzin pou i ladjé mwen 

Bèkèkè, bèkèkè

I pa té mennen ye an zouk la 
Sé li ki di avan i pati :
Tchembé kow la, mwen diw tchembé kow la 

Tchembé 
Woye, laé wè la linn' anko
Tchembé 
Fè bel fwas, fè yo tonbé
Alé vwè la linn'anko

Kriyé wèp wèp wèp wèp
Souplé non djé démaré mwen 
Ba mwen tétè pou idékolé 
Am ti zinzin pou i ladjé mwen 

Bèkèkè, bèkèkè