Jocelyne Beroard - Vini Sere (Madousinay)

		 
				Vini séré an dé bra-mwen
Mwen la, nou la
Vini séré an dé bra-mwen
Nou la,pou sa

Toupiti, avan ou té la
Nou té ka wè'w ka palé, souri épi maché
Toupiti, azié-nou té ka kléré
Seten ou té ké vayan, pa té paré pou sa 
Ti lanmou, lè'w ka vansé
Sé pa bien lwen ou ka alé
Fo'w sav ich-mwen, sa té brital
Lè yo di nou ou pa nowmal

Toupiti, mwen mandé Bondjé
Pou an pawol initil, pa fè nou trapé gwo-tjè
Si délè, sé chaj, pou mwen, sa klè
Ou sé lanmou lavi-mwen, an ké sa konsolé'w 
Vini, vini...
La la la la...
Vini séré an dé bra-mwen...nou la, pou sa

Lè mwen ké vini vié 
Es mwen ké sa tjenbé'w
Padonné mwen si mwen ka mandé
Sé ou ki pou chapé asou latè avan m'alé
Padavwa mwen pa lé ayen rivé'w...é!

Vini séré an dé bra-mwen...Nou la , pou sa
Padonné mwen,mé man pa lé ayen rivé'w
La la la la...
Vini séré an dé bra-mwen...Nou la, pou sa

E menm si an ka révé 
Ou pa té kon ou yé 
Mwen ka jiré
pèsonn pé ké rivé ranplasé'w é!!!!!
La la la la...
Efout man envi ba'w lanmou