Jocelyne Beroard - Lanme Move

		 
				Pa ralé asi Kod' là !!!
San sav' sa ki an bout' là
ni on lè pou comparézon
mé yenyen pani sézon
Es ou sa ba landômi
Volcan-là ki paré vonmi ?

Pren Gad' pou ou pa nenyen
Padavré ou pa bizwen lwen
Sa fasil apré ou ba'y bô
Pren rivanch' kriyé bouwô
Mannyè tambou an ka woulé
menm mannyè lanmè pé lévé
Elijié a fos ralé, i pren i monté

Lanmè a mové, Lanmè lévé mové

Ou ka konté Dollâ
Toupandan manmay-ou labatwa
Mé di mwen ki pri pou la vi-a
Lè respè ka mô asi branka

Saki an wo pa janmin pren wotè
Fos séré an fondok' lan mizè
Lanjan kanni adan djol ritjen
ki sen fouté ta la mô fenn

Lanmè a mové, Lanmè lévé mové

Tala di cé li ki sové
Mes makak anlè do lapriyè
Et tout' moun an ka limmin boujies
Pou fidji an pa janmin griji
jôdi sa ki ni cé mendi
mé nou ka pri adan kon brébi
prengad' lanmè-a pa lévé
pas' ou jwenn la vi a'w kon genn-dé

Lanmè mové, Lanmé lévé mové
Ayyyyy mové !!!
Hey Hey Hey !!

(re) Ou ka konté Dollâ
Toupandan manmay-ou labatwa
Mé di mwen ki pri pou la vi-a
Lè respè ka mô asi branka

Saki an wo pa janmin pren wotè
Fos séré an fondok' lan mizè
Lanjan kanni adan djol ritjen
ki sen fouté ta la mô fenn