Jocelyne Beroard - Ba Mwen Le

		 
				kè-
Ba mwen lè mwen ka pasé 
Bagay-la cho
É ba mwen lè mwen ka pasé

kè-
Ba mwen lè mwen ka pasé 
Bagay-la cho
É ba mwen lè mwen ka pasé

Sa mwen ka fè la, ki moun ki vréyé mwen
Té ka atann an vwa, misié a batjé mwen
Mwen ja présé rivé, kité loto-tala
Mi'y fè mwen zyé dou, pa ka gadé douvan'y
Palé mwen di lanmou, konpwann jòdi-a man ni tan 
Mwen ja présé rivé, kité loto-tala

Misyé ka fè siyak, sa'y lé montré mwen 
Souplé frennen ti tak, gadé ki léta mwen 
Man fenmen dé zyé mwen, boug-la akséléré

kè-
Ba mwen lè mwen ka pasé 
Bagay-la cho
É  ba mwen lè mwen ka pasé

kè-
Ba mwen lè mwen ka pasé 
Bagay-la cho
É  ba mwen lè mwen ka pasé

kè-
Ba mwen lè mwen ka pasé 
Bagay-la cho
É  ba mwen lè mwen ka pasé

kè-
Ba mwen lè mwen ka pasé 
Bagay-la cho
É ba mwen lè mwen ka pasé

Man kriyé Sent-Mari, Kristof pwotéjé mwen 
Voyé an lanbéli, i pa ka tann ayen
É man té lé rivé, kité loto-tala
Sa mwen ka fè la, ki moun ki vréyé mwen
Té ka atann an vwa, mé nou rivé douvan kay mwen 
Ovwa misyé, mési wi, wop ! I ja ripati

kè-
Ba mwen lè mwen ka pasé 
Bagay-la cho
É ba mwen lè mwen ka pasé

kè-
Ba mwen lè mwen ka pasé 
Bagay-la cho
É ba mwen lè mwen ka pasé

kè-
Ba mwen lè mwen ka pasé 
Bagay-la cho
É ba mwen lè mwen ka pasé

kè-
Ba mwen lè mwen ka pasé 
Bagay-la cho
É ba mwen lè mwen ka pasé

An viraj-la pa bò monn-la 
Mantjé krazé bèf misyé Albè 
Man mété men si tèt, han han

kè-
I siyaké
I vit viré a désan alè
Epi mwen

Tout kò mwen té ka tranblé
Pa konpwann man té ké rivé
Si'w té sav tou sa i ja fè mwen wè
An ti moman-a

kè-
I siyaké
I vit viré a désan alè
Épi mwen

Misyé pa konèt klinyotan
Di mwen i pa té pwan lopsyon
Tout mannyè i ka palé ba mwen
Tèt li tounen pou i gadé mwen 

kè-
I siyaké
I vit vit viré a désan alè
Épi mwen

Bésé tèt, gadé déwò
Épi mwen té ka chèché fren-an
Dé lanmen mwen douvan dé zyé mwen
 
kè-
I siyaké
I vit viré a désan alè
Épi mwen

Sa 'n té ka fè la
Ki moun ki vréyé mwen
Té ka atann an vwa
Mèsi Bondié mèsi wi
Man rivé lakay mwen

kè-
I siyaké
I vit viré a désan alè
Epi mwen

Tout kò mwen té ka tranblé
Pa konpwann man té ké rivé
Si'w té sav tou sa i ja fè mwen wè
An ti moman-a

kè-
I siyaké
I vit vit viré a désan alè
Épi mwen

Misyé pa konèt klinyotan
I di mwen i pa té pwan lopsyon
Tout mannyè i ka palé ba mwen
Tèt li tounen pou i gadé mwen 

kè-
I siyaké