Jocelyne Beroard - Ti Tak Isi

		 
				Vwéyé dousè désann pou sa ki maléré
(ti tak isi, vwéyé ti bwen isi ya)
Vwéyé tou sa ou pé twouvé pou lajounen pli bèl
(ti tak isi, vwéyé ti bwen isi ya)
Toujou ni an chimen'w an moun ki ni bizwen'w
(ti tak isi, bizwen ti bwen isi ya)
An moun kon vyé nonm-la man jwenn ki té bizwen palé

Man goumen pou trapé mòso pen pou manjé 
Tout mannyé man lévé sé doubout an maché 
Soley pé rakonté
Péyi-a ka kouri, mwen menm o ralanti
Pèsòn pa ka pwan tan tout bagay sé lajan
E lanmou-a pli chè
Eti Kabrit mwen yan, éti pyé sirèt la
Mango-a pé pa pòté asi balkon sité
E sé la mwen planté'y

Vwéyé dousé désann pou sa ki maléré
(ti tak isi, vwéyé dousé isi ya)
Vwéyé tou sa ou pé touvé pou lajounen pli bèl 
(ti tak isi, vwéyé tou sa ou twouvé)
Toujou ni an chimen'w an moun ki ni bizwen)
(ti tak isi, bizwen ti bwen isi ya)
An moun kon vyé nonm-la mwen jwenn
Ki té bizwen pléré

Tout zo mwen fatidjé, dépi fanm mwen alé 
E latè ka tounen kon si pa ni ayen
Ki ké rivé rété'y
Si'y té toupré mwen
Ay si'y té ka vlopé mwen 
Pétèt sa té ké pé soulajé lèspri mwen
Pou kontinué maché, yeah

solo clavyé-

kè-
(vwéyé dousé désann isi va é é)
Ay jis an ti lan men pou yo pa rété tou sèl 
(vwéyé dousé désann ba nou sa, isi ya)
Jis' an ti lanmen pou sa ki pa ni fanmi 
(vwéyé dousé désann isi ya, é é)

(vwéyé dousé désann ba nou sa, isi ya)
wo wo poutji manmay-la ka pléré
Fanm-la ka trennen an lari-ya
(vwéyé dousé désann ba nou sa, isi ya)
Ti tak isi voyé ti bwen isi ya
Voyé ba manzèl
Voyè ba misyé

Ba yo tou sa ou pé 
Pou jounen-a pli bèl 
Pou i pwan gou kannèl

Dousè ba manman'w 
Epi gran manman'w

Dousé ba papa'w 
Epi gran papa'w

Ba yo tou sa ou pé
Pou soulajé tjè yo 
Pou lajounen pli bèl

Ti tak isi, vréyé ti bwen isi ya