Jocelyne Beroard - Tanpi

		 
				Tanpi si man pa vwè'w jòdi-la
Tanpi pétèt ou ké vin o swè-la
Pou man pé sa tjenbé lapozisyon
Oblijé vwè lanmou an dòt fason
Man ka fè tou sa man pé pou sipòté sa 

Tanpi mwen ja savé la ou yé 
Tanpi nou rankontré nou two ta 
La ou yé la fo byen ou asiré 
Ou ja ni an lòt vi an dòt fwayé 
Malgré tout éfò man fè, man toujou la
Pas mwen enmen'w

souflan-

kè-
Ki sa pou fè, pou chanjé sa 
Ou savé byen, an vé pa lésé'w tou sèl

Mon chè tanpi, man di tanpi 
Sé pa sa pou nou gadé
Sé lavi ka woulé 

Man di tanpi, é wi tanpi
Jòdi-ya fo man lévé 
E sé kon sa lavi yé 

E sé kon sa, tanpi pou sa 
Sé pa ayen ké rété 
Sé lavi ka woulé 

Tanpi si man té ja fè manjé 
Tanpi kouvè laté ja mété 
É man la sizé la man ka touché 
An paké sigarèt ou oubliyé 
Man pé pa fè otrèman 
Paskè paskè paskè paskè mwen enmé'w

souflan-

kè-
Lè ou ka enmé, pa sav la ou yé 
Lè ou ka enmé, sé zafè mélé

Mon chè tanpi, é wi tanpi 
Sé pa sa pou nou gadé
Sé lavi ka woulé

É sé kon sa, tanpi pou sa
Jòdi-ya fo man lévé
Sé kon sa lavi yé

kè-       / chantè-
Lè ou ka enmé
Pa sav la ou yé / Ay
Lè ou ka enmé  / Sa rèd
Sé zafè mélé

chantèz-      / kè-
Mon chè tanpi    / Sa rèd
Sé kon sa lavi yé  / Sa rèd
Mon chè tanpi    / Sa rèd
É wi tanpi     / Sa rè-è-èd
Jòdi ya fo man lévé
Sé kon sa lavi yé
É wi tanpi 
Mé wi tanpi

kè-
Lè ou ka enmé
Pa sav la ou yé 
Lè ou ka enmé
Sé zafè mélé

Man di tanpi
Kouté tanpi
Jòdi-ya fo man lévé 
Sé lavi ka roulé
Sa rèd
An !

Mon chè tanpi 
É wi tanpi