Jocelyne Beroard - Pa Tchoue˙

		 
				kč................ (×2)
Chanté, soté 
Dansé, lésé roulé 
Chanté, lévé 
Kriyé, lésé'w alé

Lakay nou, o péyi
Mwen toujou ka tann an son ki ka glisé 
Pa chčchč la i sňti
Sč di tjč pčyi mwen an i ka monté

kč-
Ha ha ha

kč-
Ha ha ha

Mmm, kouté
Mizik ni an chay lanmou pou sa ki lé
I ka fč mwen ladjé
Tout sč bčl bagay tjč an mwen ka chayé

kč................ (×2)
Chanté, soté 
Dansé, lésé roulé 
Chanté, lévé 
Kriyé, lésé'w alé

kč-
Lésé'w alé jik tan soley-la kéy lévé

A ! A ! An An, wé ! Chanté, um ! kriyé !

kč-
Lévé la, bay lavwa 
Pa rété kon ababa 
Nou paré démaré
Jik tan soley-la lévé 
Wi fo lévé'y la 
Lévé la bay lavwa
Pa rété kon ababa 
Mété kň'w an mouvman 
Ou ké wč sa ké alé

Lakay mwen, o péyi
Moun pa ka réte sizé pou yo kouté 
I pé dous, ou chiré
Mizik toujou ka ba'w fňs pou ou lévé

kč-
Chanté, soté
Dansé, lésé roulé 

Ayayayay
Pa tjwé feeling-la
Pa fenmen tjč'w la

kč-   / chantč-
Lévé  / Lésé woulé,
Kriyé / i ka chayé'w

solo clavyé-

Chanté, soté
Dansé, lésé roulé
Ou pa bizwen entéléktučl
Mizik-la ké palé ba'w

Lévé, i ka chayé'w 
Kriyé, Lésé woulé 
I ka fč'w monté
Ka fč'w wondi
Tounen, woulé, alé

souflan-

kč-
Lévé, kriyé

Lévé, 
Pa tjwé feeling-la
kriyé,
Pa tjwé mizik an mwen

Lévé, 
Pa tjwé feeling-la 
kriyé, 
Kouté mizik mwen

kč-
Lévé, kriyé

kč-
Lévé, kriyé