Jocelyne Beroard - Ka Ki Ni

		 
				Ou ja pléré, fè plen siléma 
Ou di lavi'w fini
Sé pa té lapenn kriyé'w ankò

Dépi yèwswè, ou rantré ka révé
Ou vin adoumanman
Ka mandé soley lévé pli to
An mo souflé dan zorey
Ba vou an lòt jan vwé lavi
Envitasyon monté adan syèl
E tout sa ki té mò ka souri, woy mi plézi 

kè-
Ka ki ni, a bi a bi
Sé lavi, ki ka dousi way
Sa ki ni, a bi a bi
Sé lavi, épi plézi wayayayay

souflan-

Tou sa palé, éséyé èspliké'w
Lanmou toujou varé,
Lé ou ka blyé kouri dèyè'y
An mo, an moun ka pasé
Ka ba'w an lòt jan vwé lavi
An ti kout zyé ki pa trè légal
E pasyon-la ka résisité, woy mi plézi

kè-
Ka ki ni, a bi a bi
Sé lavi, ki ka dousi way
Sa ki ni, a bi a bi
Sé lavi, épi plézi wayayayay

Mòdé'y, pa mandé konbien tan sa ké pé diré 
Lé ou ni'y an lanmen'w, pa jouyé
Kité soley-la ki dan tjè'w chofé lanmou-a 

souflan-

kè-
Ka ki ni, a bi a bi
Sé lavi, ki ka dousi way
Sa ki ni, a bi a bi
Sé lavi, épi plézi wayayayay

An ti kout zyé ki pa trè légal
E pasyon-la ka résisité, woy mi plézi

kè-
An kout zyé, an pasyon
An ti mo dou, woy mi plézi
An kout zyé, an pasyon
An ti mo dou, woy mi plézi

Sa ki ni dépi bon maten
Ou kontan ou pa ka tjenbé 
Lavi bèl, lavi ka dousi
E man kontan ou ka souri
Ay, an sèl ti kout zyé 
Ka fè'w frisonné

kè-
An kout zyé, an pasyon
An ti mo dou, woy mi plézi 
An kout zyé, an pasyon
An ti mo dou, woy mi plézi

souflan-

kè-
An kout zyé, an pasyon
An ti mo dou, woy mi plézi 
An kout zyé, an pasyon
An ti mo dou, woy mi plézi

kè-
An kout zyé, an pasyon
An ti mo dou, woy mi plézi