Jocelyne Beroard - Pandan Ou La

		 
				kè-
Pwan'y pandan ou la
Wa pwan'y pandan ou la
Jik tan ou trapé
Asé asé asé é !

Ki moun pé di mwen i pa pansé
Lè chimen a'y té ka kléré
Pé ké fè déyè lè chans-la ka pasé
Anba'w, toupré lanmen mwen
Si'y pa ka vini, man ké fè'y rivé
Pas lè'w la ka dòmi, ayen pa ka chanjé
Van-an pé touné, pou chayé'y alé
Mé si man ka trapé'y, pé ké kité'y chapé 

kè-
Pwan'y pandan ou la
Wa pwan'y pandan ou la
Jik tan ou trapé
Asé, asé, é !

kè-
Pwan'y pandan ou la
Wa pwan'y pandan ou la
Jik tan ou trapé
Asé asé asé é !

Man byen dézolé,
Si man boustjilé'w
Mé tan-a ka pasé, é man pa ka rivé tjenbé

vyolon-

Tèlman anvi ba'w, fòs épi tandrès 
Lè'w ni bizwen, lè'w ka mandé mwen 

kè-
Pwan'y pandan ou la
Wa pwan'y pandan ou la
Jik tan ou trapé
Asé, asé, é !

kè-
Pwan'y pandan ou la
Wa pwan'y pandan ou la
Jik tan ou trapé
Asé asé asé é !

Nou ja palé é ripalé
Kon dé zanmi nou ja sòti
Lè ou té ka fè mwen dansé
Tan-a té ka rété
Lè nou ansanm jounen a kout
E pasyans mwen ka vini bout
An zafè tjè pa ni rézon
Pa ni ézitasyon

kè-
Pwan'y pandan ou la
Wa pwan'y pandan ou la
Jik tan ou trapé
Asé asé asé é !

kè-
Pwan'y pandan ou la
Wa pwan'y pandan ou la
Jik tan ou trapé
Asé asé asé asééé !

souflan-

Man byen dézolé,
Boustjilé'w kon sa
Mé tan-a ka pasé, é man pé pa tjenbé 
Man ja ba'w tjè mwen
An bout lanmen mwen
Lanmou-a ki adan'y, ja las atann ou pwan'y 
(wa pwan'y)
Pa di ou pa ka wè ti limiè-a
ka briyé andidan zyé mwen
(wa pwan'y)
Pa di ou pa ka santi chalè-a
ka monté lè'w ka tjenbé mwen
(wa pwan'y)
Si'w pa ka wé sa, pa ka santi sa
Alò mwen menm la, fini épi sa
(wa pwan'y)
Pa di ou pa ka santi chalè-a
ka monté lè'w ka tjenbé mwen
Wa pwan'y

Pwan'y pandan ou la
Wa pwan'y pandan ou la / Wa pwan'y
Jik tan ou trapé
Asé asé asé é !        / Wa pwan'y

Pwan'y pandan ou la
Wa pwan'y pandan ou la / Wa pwan'y
Jik tan ou trapé
Asé asé asé asé é !

souflan-

(wa pwan'y)
Tjenbé mwen ankò 
Tjenbé mwen pli fò 
(wa pwan'y)
Lè nou ka balansé
Tjè mwen ka chalviré 
(wa pwan'y)
E man ja ba'w li
Lavi mwen osi
(wa pwan'y)
Dou fè mwen balansé 
Fè tjè mwen chalviré

souflan-

(wa pwan'y)
(wa pwan'y)
(wa pwan'y)
(wa pwan'y)

(wa pwan'y)
Avan lannuit-la vini baré nou
(wa pwan'y)
Mé si man trapé'y, pé ké kité'y alé
(wa pwan'y)
Avan lannuit-la vini baré nou
(wa pwan'y)
Mé si man ka trapé'y, pé ké kité'y alé