Kassav - Ou Le

		 
				Lè ou vlé nou ké alé 
On ti koté mwen touvé 
On ti koté ki kaché 
Sivilizasyon pa mannyé 

Sé vou sèl an ké menné 
La pèsonn pa ka touvé 
Nou a dé nous ké gouté 
An ki jan la nati sikré 

Ou la, ou lé, ou la, ou lé 

Lè ou vwé nou ké rivé 
Si la linn météy ka kléré 
Nou ké konprann a pa vré 
E nou ké kwé ka révé 

Sé yen ki taw, yen ki taw, yen ki taw taw(3) 
Sé yen ki taw, yen ki taw, yen ki taw taw(3) 
Sé taw yen ki taw 

Doudou mwen, an an 
Doudou vini vwé 
Vini vwé sé flè la, jan yo bel’ 
You wousè sé pou vou 
An an, anki pouw 

Ou la, ou lé, ou la, ou lé 

Mi aprézan nou rivé 
Rèv’an nou realité 
Tout’pié bwa ka anbomé 
Pass yo kontan sé vou ki la 

Vou sèl’an té vé minné 
La jôdi an ka rété 
Pou mwen pé fèw dékouvè 
An ki jan la vi pé sikré 

Ou la, ou lé, ou la, ou lé 

Mennen mwen, chayé mwen 
Mennen mwen, mwen la…