Kassav - Soleil

		 
				kè-
Soley ki ka kléré
Es ou ké pé chofé 
Kè a moun ka soufè 
Kè a moun ka pléré 
Lè yo pèd on zanmi

kè-
Soley ki ka chofé
Es ou ké pé kléré 
Kè a moun ki mové
Kè a moun ki pa janmen enmé dan lavi

solo clavyé-

Es ou pé kléré
(soley)
Es ou pé chofé 
(soley)
Kè moun k soufè
(soley)
Kè moun ka pléré 
(soley)

Es ou pé kléré
(soley)
Es ou pé chofé 
(soley)
Kè moun ka soufè
(soley)
Kè moun ka pléré 
(soley)

Es ou pé kléré
(soley)
Es ou pé chofé 
(soley)
Kè moun ki mové
(soley)
Kè moun maléré 
(soley)

Soley, soley, soley
(soley)
Soley, soley, soley
(soley)
Soley, soley, soley
(soley)
Soley, soley, soley
(soley)

Solélé, soley
(soley)
Solélé, soléléy
(soley)
Solélé, soléléy
(soley)
Solélé, soléléy
(soley)

Es ou pé chofé 
(soley)
Es ou pé kléré
(soley)

Es ou pé chofé 
(soley)
Es ou pé kléré
(soley)
Kè moun ki mové
(soley)
Kè moun maléré
(soley)

Soley, soley, soley
(soley)
Soley, soley, soley
(soley)
Solélé, soléléy
(soley)
Solélé, soléléy
(soley)

Soley, soley, soley
(soley)
Soley, soley, soley
(soley)
Solélé, soléléy
(soley)
Solélé, soléléy
(soley)