Jean-Philippe Marthely - Amor

		 
				Si'w kouté tou sa yo rakonté pour fè'w bésé dé zié'w 
Ou pé ké souri, pé ké menm réfléchi 
É sa kay fè yo ri 
Ou pé ké lé tann 
Ké paré [garé] tout bon santiman 
Lavi pa ka pèdi tan 
[?]
O O O O O O O O O O

Amor 
Mé non mwen pa lé'w soufè ankò, um 
Amor 
Mé non mwen pa lé'w pléré ankò 
Wé a !

souflan-

Amor amor amor 
(o o  a a,)
Amor amor amor 
(o o)

souflan-

É papa !

(o o  a a ! O o !)

Yo mové ou sav li
Tout doulè-nou sé ké pou ba yo, ba yo plézi 
Pa ba yo ni tan détwi sa nou pran tan pou konstwi 
O O O O O O O um um !

(amor )
Amor amor amor 
Mé non mwen pa lé'w soufè ankò, um ! um !
(amor) 
Ou pé ké menm pé souri pou mwen

É ! Jòdi-a soley ka rifizé, chofé bò lapot tjè an mwen 
Ka santi an gwo niaj mwè ka vlopé dan tjè-mwen
Gwo gren lapli-a ka vini 
Man sé lé rété bò'y, man pé pa paskè mwen pa Bondié, é !
É menm si mwen té lé, ni dé moman ou pé pa kontrolé 
Wa, woooo 

Mwen sé lé rété bò'y man pé pa paskè mwen pa Bondié, é !
É menm si mwen té lé ni dé moman ou pé pa kontrolé 

souflan-

Um ! zipipiw !
Ou !

Amor Amor Amor

(amor )
Wo
Mé non mwen pa lé'w soufè ankò, um 
(amor) 
Mé non mwen pa lé'w pléré ankò 
O o ! O o !

(amor )
Amor Amor amor
Mé non man pa lé'w soufè ankò, é
(amor) 
Ou pé ké menm pé souri pou mwen, en en

Tou sel lanmou lévé 
Pou jété asou nou an ti gout an ti rozé tandres 
(Yala yala yala layalala)
Man two bizwen [pran'w pa lanmen]
Pou pé chayé lanmou alé é 
Amor Amor amor
Amor Amor amor

(amor )
Um !
Mé non mwen pa lé'w pléré ankò, é
(amor) 
Ou pé ké menm pé souri pou mwen
É !

souflan- 

Wo ! 

Amor Amor amor 
Amor Amor amor 
Wo wo wo wo
É É !

A tibila tibila tibila wélo...
Yé ! Wo !

Amor Amor amor
Amor Amor amor

A tibila tibila tibila pa la wé wé...
...

Amor Amor amor