Jean-Philippe Marthely - Zioum

		 
				Zium 
Zium 
Zium 
Zium 
Ou !

kè-
Ou pé di sa 
Ou pé di sa 

A !

kè-
Ah ouais !
Ah ouais !
Ah ouais !
Ah ouais ! Ah ouais !
Ah ouais !
Ah ouais !
Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais !

A nouveau 

kè-
Ou pé di sa 
Ou pé di sa 

Manmay fout mizik péyi-nou dous 
I ka désann, ka fè zafey, i an jan blendé
Alow ki ni dot moun ka profité vwayajé 
An dot péyi pou anmizé yo 
Um ! 

Nou ni tou sa ki fo nou lakay pou kraché difé 
pou chofé 
Es zò dakò épi mwen (wé wé !)
Es zò dakò épi mwen (wé wé !)
Zot dakò épi mwen (wé wé !)
Es zò dakò épi mwen (wé wé !)

Pa bizwen alé Rio 
Isi-a sé kraché difé 
Nou ni tanbou nou ni (chacha)
Nou ni ti bwa, nou ni (siak) 
An nou rété lakay-nou

Wo, wo wo, wo wo, wo wo wo wo, wo wo

Aaaa !
Ouvè !
Ouvè ! 

(ba nou lè pou nou pasé)
Nou ni tibwa 
Nou ni tanbou 
(ba nou lè pou nou pasé)
Ouvè pou nou pé sa pasé, ouvè pou nou pé sa...
(ba nou lè pou nou pasé)
wou !
Aaa !
(ba nou lè pou nou pasé)
Apiyé la, apiyé la
(ba nou lè pou nou pasé)
Ouvè !
Ouvè !
(ba nou lè pou nou pasé)

souflan-

Aaa !

Tout le monde !

Yépa ! 

Sa dous ! 

Wou ! 

Yép !
Yép ! 

Ka santi zot pa lé kontinué 
(sé wou ki di sa, nou vini pou sa)

Ka santi zot pa lé avansé 
(sé wou ki dis, nou vini pou sa)

Ka santi zot pa lé kontinué 
(sé wou ki dis, nou vini pou sa)

Ka santi zot pa lé kontinué 
(sé wou ki dis, nou vini pou sa)

Kou manniè zot ka santi anbians-la yé 
(au poil de carotte)
Ah bon !
(au poil)

Kou manniè zot ka santi anbians-la yé 
(au poil de carotte)
Sé sa !
(au poil)

Kou manniè i yé, kou manniè i yé, kou manniè i yé, kou manniè i yé, kou manniè i yé
(au poil de carotte)
(au poil)

Kou manniè i yé, kou manniè i yé, kou manniè i yé, attention ! Attention ! Attention ! 

souflan-

kè-
Wayayay
Wayayay
Wayayay
Wayayay
Wayayay
Wayayay
Wayayay
Wayayay

E manmay ou sé di ke zot pòkò anvi anvansé

kè-
Sé wou ki sa
Nou vini pou sa 

E bien ban mwen'y, ban mwen'y, ban mwen'y, roulé, roulé !

kè-
Sé wou ki di sa
Wé ! 
kè-
Nou vini pou sa 

Sa dous, sa dous, sa dous, an nou alé !

kè-
Sé wou ki di sa
Nou vini pou sa 

Atansion !

Solo bas- 
A !
Sé bon, sé bon, sé bon, sé bon, sé bon, sé bon
wou !
...


Bon ! 
Aprézan la 
Changement, changement de pas
Section en avant 
Marche

Um um !
Um um !
Um um !
Um um !
Um um !
Um um !
Ah ah ah ah
Lévé lanmen,lévé lanmen,lévé lanmen, lévé lanmen !
Wou papa ! wou ah ah ah 
Frapé !
Frapé !
Frapé !
Frapé !
Frapé !

Um um !
Um um !
Wé !

I adan 
I adan 
Ummm !

kè-
[?]
Um um !

kè-
[?] 
Um um !

kè-
[?]
Um um !

kè-
[?]
Um um !

kè-
[?]
Um um !

kè-
[?]
Um um !

Ou pé di sa 

kè-
[?]
Um um !

kè-
[?]
Um um !

kè-
[?]
Um um !

kè-
[?]
Um um !

kè-
[?]
Um um !

kè-
[?]
Um um !

kè-
[?]
Um um !

kè-
[?]
Um um !

Wouuuu !

kè-
[?]
Um um !

kè-
[?]
Um um !
Difé, difé, difé, difé 

kè-
[?]
Um um !

Kou manniè zot ka santi anbians-la yé 
(au poil de carotte)
Ah bon !
(au poil)
Sé sa

Mé kou manniè zot ka santi anbians-la yé 
(au poil de carotte)
Sé sa
(au poil)

Kou manniè zot ka santi'y la
Kou manniè zot ka santi'y la
(au poil de carotte)
(au poil)

Ay ! Kou manniè zot ka santi'y la
Kou manniè zot ka santi'y la
(au poil de carotte)
(au poil)

Wou !
Kriyé, kriyé, kriyé, kriyé, kriyé, kriyé, kriyé, kriyé, kriyé, kriyé, 
kriyé, kriyé, kriyé, kriyé, kriyé, kriyé, kriyé, kriyé, kriyé ; kriyé !

Wou !...
Plus fort !
Plus fort !