Eric Brouta - Fanm Libere

		 
				Tout santiman a vou 
[Asoupi ] tjč an mwen 
Fč mwen konnet sa ki lanmou 
Sa ki kares
San chčché pli lwen 
[?]
Tou sa mwen fč jňdi ayen pa ka chanjé pou vou 
An fanm fidélizé 
Sé fanm pou aprésié 
Fo nou ba yo lanmou
Lanmou pou yo fléri
(fanm libéré pa dékourajé) 
A !
Mé tro lontan ou ka trimé fok an jou fo vou rivé 
(fanm libéré, pa dékourajé) 
Fanm libéré 
An ! 
(fanm libéré, pa dékourajé)   
Fan libéré 
An ! 

Éséyé eksprimé tout santiman kaché 
San janmen oubliyé 
Tou sa ki profité 
Sé vou ka bay lanmou 
Sé vou bay lavi 
Tou sa ki bon pou vou 
sé tjenbé'y adan tjé a vou 

(fanm libéré, pa dékourajé) 
Fanm libéré 
(fanm libéré, pa dékourajé) 
Um um !
Tann sa !

Pa dékourajé 
Fo pa dézespéré 
Tou sa ou fč jňdi 
ayen pňkň chanjé pou vou 
Fanm fidélizé 
Sé fanm pou aprésié 
Fo nou ba yo lanmou
Lanmou pou yo fléri

(fanm libéré, pa dékourajé) 
Fanm libéré 
Um ! Um !
(fanm libéré, pa dékourajé) 
Pa janmen oubliyé 
Tou sa ki profité 
Fanm libéré 
Um !
Fanm libéré 
Um um !
Um um !
Baby 
Sweet love 

Éséyé eksprimé tout santiman kaché 
San janmen oubliyé 
Tou sa ki profité 
Sé vou ka bay lanmou 
Sé vou bay lavi 
Tou sa ki bon pou vou 
sé tjenbé'y asi tjé a vou 

souflan-

[Dous !] 

Baby !
 
Um um ! 
Um um ! 

(fanm libéré pa dékourajé) 
Non 
Non 
Pa dékourajé 

(fanm libéré pa dékourajé) 

Fanm libéré 

Fanm libéré 

Fanm libéré 

Um um !

[Dous !]