Claude Vamur - Pa Fe Sanblan

		 
				Tjenbé'w pli fò pou tjoué
Tan-an ki ka fè nou douté
Gadé dèyè konstaté
Tjè déchiré, lanmou blésé
Mwen wè'w [l]apenn 
Pousé plézi
Ti manmay oblijé, chwazi
Ladjè pété
Sa ki gangné
Yo di sé kon sa, lavi yé

Tjenbé'w pli fò pou rété
Tan-la ki ka fè'w chalviré
Tou sa nou té ka révé
Tou sa nou vanté 
Pou nou dé
Pa fè sanblan 
Enmé'w toultan
Rété ankò an ti moman
Lavi kon sa
Nou ké chanjé'y
Menm si dé fwa, sa konpliké

(kè)
Ay !
Sé kon sa lavi yé
Ay !
Sé kon sa lavi yé
Ay !
Sé kon sa lavi yé
Ay !
Sé kon sa lavi yé


Tjenbé'w pli fò pou rété
Van-la ki ka fè chalviré
Tou sa nou té ka révé
Tou sa nou planté, 
Pou nou dé
Pa fè sanblan 
Enmé'w toultan
Tjenbé'w ankò an ti moman
Nou ké gangné
Lanmou blendé
Menm si dé fwa, sa konpliké

Fè konba, chanjé sa
Fo tjenbé, pou gangné
Fè konba, pou changé sa

(kè)
Ay !
Sé kon sa lavi yé
Ay !
Sé kon sa lavi yé
Ay !
Sé kon sa lavi yé
Ay !
Sé kon sa lavi yé
Ay !
Ay !
Ay !
Ay !

solo gita-

ay !
Sé kon sa lavi yé
Ay !
Sé kon sa lavi yé
Ay !
Sé kon sa lavi yé
Ay !
Sé kon sa lavi yé
Ay !
Ay !
Ay !
Ay !

solo gita-

Ay !
Sé kon sa lavi yé
Ay !
Sé kon sa lavi yé
Ay !
Sé kon sa lavi yé
Ay !
Sé kon sa lavi yé
Ay !
Ay !
Ay !
Ay !