Acoustik Zouk - Fonds larion

		 
				Chantè : Ralph Thamar 

Pa bò La Médaille 
Ni an ti kwen très agréable
Mandé Raymond sa
I ké sa di'w tou sa ki ni la 

I rakonté mwen 
Ni an gran nonm ka rété la 
An jou i té grennen 
Tann sa i di ba kontjibin-li

kè-
A Fond Larion / Wo yo yoy
Sé la douch-la bon 
A Fond Larion
Nou té tou lé dé 
Pèsonn pa wè nou 
A Fond Larion
Nou té tou lé dé 
Pèsonn pa wè nou 

Ankò 

kè-
A Fond Larion / Mé zanmi 
Sé la douch-la bon / Wo yo yo yo yoy
A Fond Larion
Nou té tou lé dé 
Pèsonn pa wè nou 
A Fond Larion
Nou té tou lé dé
Pèsonn pa wè nou  

chantè-
A Fond Larion  
Sé la douch-la bon 
A Fond Larion
Nou té tou lé dé 
Pèsonn pa wè nou 
A Fond Larion
Nou té tou lé dé 
Pèsonn pa wè nou 

kè-
A Fond Larion / Mé zanmi 
Sé la douch-la bon / Woy yo yoy
A Fond Larion
Nou té tou lé dé 
Pèsonn pa wè nou 
A Fond Larion
Nou té tou lé dé
Pèsonn pa wè nou  

(pon)

chantè-
I téni bizwen 
Kité Dèdette pou an jenn fanm
Pas dapré misyé
Sé té ké bay gran dimansyon 
Dapré'y pa té ni ayen pou li sa riproché'y 
Mété kò'y ka jiré 
É tiré mépri ba gran moun-la 

kè-
Dèdette, mwen pa lé'y ankò / Wo yo yoy
Dèdette, mwen pa lé'y ankò 
Dèdette, mwen pa lé'y ankò 
Dé lanmen'w tro nwè, ou ka fè charbon 
Dèdette, mwen pa lé'y ankò
Pou désann an vil, tjilòt ou tro jonn

Pou Dèdette ankò

kè-
Dèdette, mwen pa lé'y ankò / Sé sa 
Dèdette, mwen pa lé'y ankò 
Dèdette, mwen pa lé'y ankò 
Dé lanmen'w tro nwè, ou ka fè charbon 
Dèdette mwen pa lé'y ankò
Pou désann an vil, tjilòt ou tro jonn

chantè-
Ay 
Dèdette, mwen pa lé'y ankò  
Dèdette, mwen pa lé'y ankò 
Dèdette, mwen pa lé'y ankò 
Dé lanmen'w tro nwè, ou ka fè charbon 
Dèdette, mwen pa lé'y ankò
Pou désann an vil, tjilòt ou tro jonn

kè-
A Fond Larion / Wo lo lo  
Sé la douch-la bon / Ya la la la lay
A fond Larion
Nou té tou lé dé 
Pèsonn pa wè nou 
A Fond Larion
Nou té tou lé dé
Pèsonn pa wè nou / Ba'y ti kou ankò

kè-
A Fond Larion / Mé zanmi 
Sé la douch-la bon / Douch-la bon
A Fond Larion
Nou té tou lé dé 
Pèsonn pa wè nou 
A Fond Larion
Nou té tou lé dé
Pèsonn pa wè nou  

kè-
Dèdette, mwen pa lé'y ankò / Verdigri
Dèdette, mwen pa lé'y ankò / A ya yay 
Dèdette, mwen pa lé'y ankò 
Dé lanmen'w tro nwè, ou ka fè charbon / Yo ka fè charbon 
Dèdette mwen pa lé'y ankò
Pou désann an vil, tjilòt ou tro jonn / Hé bé, hé bé 

kè-
Dèdette, mwen pa lé'y ankò / Mi sé sa
Dèdette, mwen pa lé'y ankò / Man pa lé'w ankò 
Dèdette, mwen pa lé'y ankò 
Dé lanmen'w tro nwè, ou ka fè charbon / Yo ka fè charbon 
Dèdette, mwen pa lé'y ankò
Pou désann an vil, tjilòt ou tro jonn