Jocelyne Beroard - An Limie

		 
				Dé lè man tou sel asiz an kabann 
Mwen ka sonjé mwen ka tann 
Tou sa ki fè mwen monté désann
Mé an lavwa toujou di mwen pa fann
Epi bat lavi-ya pou aprann 
Ki bonnè sé an bel flè ki pann

Lè man tonbé 
Man rilévé 
Chèché tjenbé 
Man pa lé manti, sa rivé, man douté 

E ni délè man fò
Ni délè flòkò
Mé si an la ankò 
Sé pas i ni an limiè, an trézò

Lè man ka sonjé sa nou té pé fè 
Si nou pa té janmen fè dèyè
Epi wè kò-nou an lot manniè 
Pas sé menm riviè fol nou travèsé 
E mwen sav ou ni an mitan zié'w 
Menm ti zéklè-tala ka kléré é !

Limiè 
ka kléré

E nou tonbé 
Mantjé ladjé 
Rivé tjenbé 
Epi nou gadé kò nou an, san douté 
Ki ni délè sa fò
I ni délè flòkò
Mé si'w la ankò 
Sé pas i rété an limiè, an trézo

Pas nou nou ni an ti limiè, an trézo

Ni délè sa fò
I ni délè flòkò
Mé nou la ankò 
Sé pas i ni an ti limiè, an trézò

pon-

Ni délè sa fò
Mé lè nou fò
Ay an limiè
Délè man tou sel ka sonjé man ka tann 
Tou sa ki fè mwen monté désann 
An lavwa toujou di mwen pa fann
Epi bat lavi-ya pou aprann
Ki bonnè sé an bel flè ki pann 
Ay an limiè 
An fon zié-nou 
Rété an limiè