Esnard Boisdur - Depi Ki Tan

		 
				Dépi ki tan ou touvé an pa bon 
Dépi ki jou ou touvé mwen kon sa 
On bon moman nou ka viv ansanb 
An sèl jou-la ou ja touvé an pa bon  

A touléjou té ka di mwen 
Touléjou ou té ka palé pou mwen 
A touléjou toujou té ka di mwen tèlman mwen di'w mwen sé siwo myèl

kè-
Dépi ki tan ou touvé an pa bon 
Dépi ki jou ou touvé mwen konsa 
On bon moman nou ka viv ansanm
An sèl jou-la ou ja touvé an pa bon  

Mwen ka sonjé an té solisité 
Mwen ka sonjé mwen té chouchouté 
Mi aprézan mwen sé an pèp-la [lwen] 
dépi ou wè mwen tjè aw ja surfoké

kè-
Dépi ki tan ou touvé an pa bon 
Dépi ki jou ou touvé mwen kon sa 
On bon moman nou ka viv ansanm 
An sèl jou-la ou ja touvé an pa bon  

Mwen ka sonjé dan lé tan pasé 
tout biten té ka maché trè byen 
Mi aprézan tout biten chanjé 
Ni yonn o piman é lòt-la o sitron

kè-
Dépi ki tan ou touvé an pa bon 
Dépi ki jou ou touvé mwen konsa 
On bon moman nou ka viv ansanm 
An sèl jou-la ou ja touvé an pa bon  

Tou sa mwen pé fè pa janmen ni asé 
Tou sa an pé di'w pa ka jan pasé 
Mwen konstaté mwen sé an almanak 
Mwen ja périmé ou vlé ranplasé mwen 

kè-
Dépi ki tan ou touvé an pa bon 
Dépi ki jou ou touvé mwen konsa 
On bon moman nou ka viv ansanm 
An sèl jou-la ou ja touvé an pa bon  

Ou kon on chèv a la [?]
Mété ba'w an gèl aw ou ka mòdé
[?] ou ka irité 
Ou toujou paré pou vou perforé mwen 

kè-
Dépi ki tan ou touvé an pa bon 
Dépi ki jou ou touvé mwen konsa 
On bon moman nou ka viv ansanm 
An sèl jou-la ou ja touvé an pa bon  

Dépi ki tan ou touvé an pa bon 
Dépi ki jou ou touvé mwen konsa 
On bon moman nou ka viv ansanm 
An sèl jou-la ou ja touvé an pa bon  
 
solo- 

A touléjou ou té ka di mwen 
Touléjou ou té ka palé pou mwen 
A touléjou toujou té ka di mwen tèlman mwen di'w mwen sé siwo myèl

kè-
Dépi ki tan ou touvé an pa bon 
Dépi ki jou ou touvé mwen konsa 
On bon moman nou ka viv ansanm 
An sèl jou-la ou ja touvé an pa bon

Nonm libèten pa janmen ni défo 
La femme populè toujou méprizé
On bon réputasyon si latè
sé on éritaj pou jénérasyon aw 

kè-
Dépi ki tan ou touvé an pa bon 
Dépi ki jou ou touvé mwen konsa 
On bon moman nou ka viv ansanm 
An sèl jou-la ou ja touvé an pa bon

Pa konfonn koko é zabriko 
[Boukan?] politik] pou [?] d'amour
Fo'w pa manjé manjé oubliyé 
[Simen prop] pwazon'w lontan an té ké ja mo

kè-
Dépi ki tan ou touvé an pa bon 
Dépi ki jou ou touvé mwen konsa 
On bon moman nou ka viv ansanm 
An sèl jou-la ou ka touvé an pa bon

Menm si yo di sé dlo ka lavé 
Mété ti bren dlo an diven a vou 
Mwen ka touvé an gran moun [kon vou] 
Chèché rézon aw pou vou ni rèspè

kè-
Dépi ki tan ou touvé an pa bon 
Dépi ki jou ou touvé mwen kon sa 
On bon moman nou ka viv ansanm 
An sèl jou-la ou ja touvé an pa bon

Dan la kréyasyon [?]
[?] ti ni [?] pou dé fanm ni] 
Ou sé an fanm [?] 
[?] pli long ki ta éléfan-la 

kè-
Dépi ki tan ou touvé an pa bon 
Dépi ki jou ou touvé mwen konsa 
On bon moman nou ka viv ansanm 
An sèl jou-la ou ja touvé an pa bon

Mwen tini sang-froid kon on serkey
[Pa pè an mwen ] sé pa [pè ?] 
Mwen ka kapté'w kon on satélit 
Sa pa asi mwen ou ké pran [twop ? ] a vou

kè-
Dépi ki tan ou touvé an pa bon 
Dépi ki jou ou touvé mwen konsa 
On bon moman nou ka viv ansanm 
An sèl jou-la ou ja touvé an pa bon

Tou sa mwen té fè pa janmen ni asé 
Tou sa an pé di'w pa ka jan pasé 
Mwen konstaté mwen sé an almanak 
Mwen ja périmé ou vlé ranplasé mwen 

kè-
Dépi ki tan ou touvé an pa bon 
Dépi ki jou ou touvé mwen konsa 
On bon moman nou ka viv ansanm 
An sèl jou-la ou ja touvé an pa bon

Sa ki di vrè toujou vérè 
Sé ki [?] toujou [?]
Tout moun [savé?] apré Dié sé lonm 
[?] kondisyon pé pa koumandé mwen 

kè-
Dépi ki tan ou touvé an pa bon 
Dépi ki jou ou touvé mwen konsa 
On bon moman nou ka viv ansanm 
An sèl jou-la ou ja touvé an pa bon

Kè an mwen 
[?]
[?]
Ou pé sèten kasé [?] ay 

kè-
Dépi ki tan ou touvé an pa bon 
Dépi ki jou ou touvé mwen konsa 
On bon moman nou ka viv ansanm 
An sèl jou-la ou ja touvé an pa bon

Mwen ka sonjé an 73 
Ou té ni sousi
Ou té ni annwi 
Sé mwen ki té fortifyé penn aw 
Mé mi aprézan ou ka mépizé mwen 

kè-
Dépi ki tan ou touvé an pa bon 
Dépi ki jou ou touvé mwen konsa 
On bon moman nou ka viv ansanm 
An sèl jou-la ou ja touvé an pa bon

Mwen té ni la krent de l'Eternel 
Sa ka ba mwen anlo sajès
Mwen pa vini pou mwen fè lagè
Mwen pa vlé di mal menm pou lé ennmi

kè-
Dépi ki tan ou touvé an pa bon 
Dépi ki jou ou touvé mwen konsa 
On bon moman nou ka viv ansanm 
An sèl jou-la ou ja touvé an pa bon