Edith Lefel & Olivier Jean-Alphonse - Mi Mwen

		 
				kè-
Mi mwen 
Mi mwen la

Na, na na na na na 
Na na na na na 

olivier-
Jan istwa nou té kommansé
An pa kwè'w té chanjè kon sa
Avè mwen ou té ké vlé joué
(joué)
On [?] ki danjéré

edith-
Hum
Asi'w on mizé
Tout èspwa mwen asi latè
Sé pou sa ke an té ba'w tjè an mwen
kò an mwen

olivier-
Asi'w on mizé
E an pa ka rigrété
An sé on famn plen volonté
ki sav sa i lé

olivier-
Ah ah ah ah ah
edith-
Bon santiman rèd a twouvé
Asi Latè, séré
olivier-
Mé jodi-a
Si ou vlè mwen toujou
kè-
Mi mwen

olivier-
Jan istwa nou kommansé
I té byen fèt pou sa diré
(pou sa diré)
Mé chak koté nou, nou réfléchi
Pou tou sa byen fèt
fo nou a dé

olivier-
Hum...
edith-
Asi'w on mizé
Tou sa an tini ki pli chè
Tout èspwa mwen si Latè
Ka pou mwen ba'w ankò

olivier-
Asi'w on mizé
Pa fè mwen rigrété sa
edith-
An sé on fanm plen volonté
Ki sav ke sé wou i lé
Mi mwen !
Mi mwen hein hein !

kè-
Mi mwen
Mi mwen la
Mi mwen

kè-
Mi mwen
Mi mwen la
Mi mwen

kè-
Mi mwen la

edith-
Asi paré, ou ka di kon sa
Ou pa twouvé pli dous ki mwen
olivier-
Asi paré, ou ka kriyé mwen
Lannuit somey ou ajité

olivier-
Ay ! pa sa palé

kè-
Mi mwen 
edith-
Mi mwen
kè-
Mi mwen la
edith-
Mi mwen !
kè-
Mi mwen 


kè-
Mi mwen 
olivier-
Mi mwen
kè-
Mi mwen la
olivier-
Mi mwen !
kè-
Mi mwen 

edith-
Asi paré, ou ka di kon sa
Ou pa twouvé pli dous ki mwen
olivier-
Asi paré, ou ka kriyé mwen
Lannuit somey ou ajité

edith-
Ay ! pa sa palé
olivier-
Ay ! pé pa ankò
edith-
Ay ! pa sa palé

kè-
Mi mwen la

kè-
Mi mwen la

kè-
Mi mwen la

kè-
Mi mwen la


olivier-
Ay ! pa sa palé
edit-
Woy ! pé pa ankò
olivier-
Ay ! pa sa palé
edith- 
Mwen pé pa ankò


kè-
Mi mwen 
edith-
Non
kè-
Mi mwen la
edith-
Mi mwen
kè-
Mi mwen 
edith-
Mi mwen la

kè-
Mi mwen 
edith-
Mi mwen 
kè-
Mi mwen la