V-Ro - Softcore

		 
				(Pou vou mwen vini softcore
Pou vou mwen vini softcore)

(Pou vou mwen vini softcore
Pou vou mwen vini softcore)

Kon alisinasyon ou aparèt
épi an silouèt parfèt
Mwen té ja pèd larézon mwen pa pwofèt
(mé pou mwen sa té clair et net)
Épi gras a an gazèl 
Adan an "monde paralelle"
Sé la ou chayé mwen 
Pa bizwen témwen
Sé yenki vou é mwen

Vwè mwen vwè'w mwen té ja sav kè sé té vou
On santiman ké grandi dè jou an jou
Natirèl, senplisité fè mwen flashé
Alò souplé pa chanjé 
(pou vou mwen vini softcore
Pa chanjé
(mwen vini softcore)

oh yeah
ouh ouh
Ouh ouh ouh ouh
Ouh ouh ouh
Ouh ouh ouh

Kon alisinasyon ou désidé
(envité mwen dansé)
Pa té vlé konpasyon
Ni yon, ni dé
(mwen "succombé sans arrières pensées")
Imaj apré imaj
Nou té anlè nyaj
On zouk oralanti
Mwen pé pé manti
Sé sa mwen risanti

Vwè mwen vwè'w mwen té ja sav kè sé té vou
On santiman ké grandi dè jou an jou
Natirèl, senplisité fè mwen flashé
Alò souplé pa chanjé 
(pou vou mwen vini softcore)
Pa chanjé
(mwen vini softcore)

pon-

Deejay-
A yuh man spend money pon
Bawl it out loud yuh inna first position,
It's like...
Patsy, Nancy, Susie
(none a dem a test yuh)
Mary, Sandy, Beverly
('cau yuh a give it 2 me softcore)
Erika waan fe be mi sista,
But long time me nuh live yah
(dem no hotter than yuh)
Melissa think seh she inna dat,
afool she a idiot
('cau yuh a give it 2 me softcore)

Vwè mwen vwè'w mwen té ja sav kè sé té vou (kè sé té vou)
On santiman ké grandi dè jou an jou (dè jou an jou)
Natirèl, senplisité fè mwen flashé
Alò souplé pa chanjé 
Pa chanjé

Vwè mwen vwè'w mwen té ja sav kè sé té vou (kè sé té vou)
On santiman ké grandi dè jou an jou (dè jou an jou)
Natirèl, senplisité fè mwen flashé
Alò souplé pa chanjé 
Pa chanjé

Vwè mwen vwè'w mwen té ja sav kè sé té vou (kè sé té vou)
On santiman ké grandi dè jou an jou (dè jou an jou)
Natirèl, senplisité fè mwen flashé
Alò souplé pa chanjé