Edith Lefel & Malavoi - La Sirene

		 
				An jou mwen desann lakaskad pou benyen 
Mwen tann an ti chan ki sòti di syèl-la 
Mwen lévé zyé mwen pou chèché la sa yé
Mwen wè an manmzel trè joli ki di mwen 

........................................ (bis) 
A penn mwen souri nonm lan kouri desann 
Tjenbé mwen bò dlo-a 
I bo mwen 
I di mwen chérie soit à moi pour la vie

Alò mwen desann lakaskad pou benyen 
I di mwen chéri chanté, mwen ka vini
I pran an plonjon disparèt an dlo-a 
Dé jou ka pasé mé mwen la ka di : 

kè-................... (bis)
Doudou sé ou mwen wè 
Sé ou mwen lé 

vyolon-

kè-................... (bis)
Doudou sé ou mwen wè 
Sé ou mwen lé 

Lè mwen réfléchi mwen di sé an syrenn 
ki fè mwen jé-tala 
I bo mwen i fè mwen enmen'y 
Épi i kité mwen 

Lè mwen réfléchi mwen di sé an syrenn 
ki fè mwen jé-tala 
I bo mwen i fè mwen enmen'y 
Épi i kité mwen 

I kité mwen 

I kité mwen 

I kité mwen