Les Aiglons - Kuis-La

		 
				kè-
Yo enmen 
Yo pa sa wè sa 

kè-
Yo enmen 
Yo pa sa wè sa 

kè-
Yo enmen 
Yo pa sa wè sa 

Wi piti pitiiiiiiiiiii 

Kuis a poul (pou poul)
Kuis a kanna (na na)
Kuis a kòden (dendenn)
Kuis a bourik (ririk)
Kuis a mouton (ton ton)
Kuis a kochon (chon chon)
Kuis a lapen (pen pen)
Kuis a rakoun (koun koun)
Kuis a fanm 
Kuis a fanm 
Kuis a fanm 
Kuis a fanm 
Kuis a fanm 
Kuis a fanm 

souflan-

Malélivé [pwen jan sanflé] (oh oh)
Mé mwen mwen an ka palé (oh oh)
Sé mwen ki ka di sa (oh oh)
Mwen Michel Nerplat (oh oh) 
Mwen sav zòt enmen sa (oh oh)
Zòt ka adoré sa (oh oh)
Tou lé zom yo enmen sa (oh oh)
Mé wi yo enmen kuis (oh oh)

Kuis a poul (pou poul)
Kuis a kanna (na na)
Kuis a kòden (dendenn)
Kuis a bourik (ririk)
Kuis a mouton (ton ton)
Kuis a kochon (chon chon)
Kuis a lapen (pen pen)
Kuis a rakoun (koun koun)
Kuis a fanm 
Kuis a fanm 
Kuis a fanm 
Kuis a fanm 
Kuis a fanm 
Kuis a fanm

souflan-
solo clavyé-

kè-
Kuis, kuis, kuis, kuis mwen enmen sa
Kuis, kuis, kuis mwen enmen sa
Kuis, kuis, kuis, kuis mwen enmen sa
Kuis, kuis, kuis mwen enmen sa

Ahhhh mwen enmen sa kuis !
Mwen ka adoré kuis !
           Surtou kuis a fanm, fanm, fanm

kè-
Kuis, kuis, kuis, kuis mwen enmen sa
Kuis, kuis, kuis mwen enmen sa
Kuis, kuis, kuis, kuis mwen enmen sa
Kuis, kuis, kuis mwen enmen sa

solo clavyé-

Eddy Tjumbo ès ou enmen kwyuis ?
kuis a rakoun ?
kuis a fanm 
Dis mwa ?
Réponn mwen gason !

souflan-

solo clavyé-

Aiglons [lagé] kuis a fanm 

[Sé on] mòso sexy sexy 

kè-
Kuis, kuis, kuis, kuis mwen enmen sa
Kuis, kuis, kuis mwen enmen sa
Kuis, kuis

souflan-