Kassav - Chawa

		 
				JFD-
Ni lontan mwen ka véyé 
ki jan ou ka gadé mwen 
Yč mwen pa té désidé 
An pa janmen ka présé 
Si alč ou ka santi ou anvi vwayajé 
Motč an mwen siper cho 
Pé pa atann a dčmen 

JFD-
Sé vou menm 
kč-
Sé vou man lé pou démaré 
chantč-
Vou ki la 
kč-
Sé vou man lé, iyé !

JFD-
Pa lapenn chayé bagaj
Pou mwen mennen'w asi niaj
La zétwal ka benyen 
Man ké fč'w vizité 
Sčten ou pa janmen kontré 
An pipiri ki ka palé koumandé flč rouvč 
Pou i dézaltéré

Sé vou menm 
kč-
Sé vou man lé pou démaré 
chantč-
Vou ki la 
kč-
Sé vou man lé, iyé !
  
JB-
Dépi tan, dépi tan man ka signalizé 
Fé détrčs pou asistans 
"Appels de phare" patjé mwen dan bra'w
Mwen kontan 
Mwen kontan jňdi-a ou frenné
Ay tjč mwen oralanti
Pasé "premičre" mi sa rupati 

JB-
Sé vou menm, hein !
Sé vou man lé pou démaré 
Vou ki la, la 
Sé vou man lé iyé !

JB-
Sé wou ka doublé san klignoté 
Mwen ka mandé sékirité 
Pas menm si asiré 
Ké ni pénalité 
Dakň pou alé dékouvč bel biten ki ni si latč 
Mé si sé pou pran fč 
Man pé ké vwayajé 

kč-
Sé vou man lé pou démaré (hum !)
Tjč kontan akséléré 
Es ou paré pou dékolé 

pon-

JD-
Sé vou menm
kč-
Sé vou man lé pou démaré 
chantč-
Vou ki la 
kč-
Sé vou man lé, iyé !

JD-
Sé vou menm
kč-
Sé vou man lé pou démaré 
chantč-
Vou ki la 
kč-
Sé vou man lé, iyé !

souflan ! 

kč-
Sé vou man lé pou démaré 
Tjč mwen kontan, akséléré !
Es ou paré pou dékolé ?

souflan-

kč-
Sé vou mwen lé pou démaré 
Tjč mwen kontan, akséléré !
Es ou paré pou dékolé ?

souflan-

kč-
Sé vou man lé pou démaré 
Tjč mwen kontan, akséléré !
Es ou paré pou dékolé ?

kč-
Sé vou man lé pou démaré (hum !)
Tjč mwen kontan, akséléré !
Es ou paré pou dékolé ?

kč-
Lé lé lé lé, lé lé
Lé lé lé lé, lé lé 
Lé lé lé lé, lé lé 
Lé lé lé lé, lé lé  

JFD-
Voyé lanmou ban mwen 
Pou man pé dékolé, way ! 
Voyé limyč si mwen 
Dékolé, man dékolé, woy !

kč-
Sé vou man lé pou démaré 
Tjč mwen kontan, akséléré !
Es ou paré pou dékolé ?

souflan-

kč-
Sé vou man lé pou démaré 
Tjč mwen kontan, akséléré !
Es ou paré pou dékolé ?

souflan-
violon-

kč-
Sé vou man lé pou démaré 
Tjč mwen kontan, akséléré !
Es ou paré pou dékolé ?

souflan-

kč-
Sé vou man lé pou démaré 
Tjč mwen kontan, akséléré !
Es ou paré pou dékolé ?