Jocelyne Beroard - Jilo Maye

		 
				Ouh !

Kortèj-la ja paré 
yo ka chèché Jilo 
I pétèt oublyé 
sé jòdi-a i pou mayé 
Fiansé près pléré 
Bèlmè ka voyé pyè 
Bopè tou prè tranglé 
Misyélabé li menm énervé 

Twazè (i pòkò rantré) 
katrè (i pòkò rantré) 
Sentjè 
Way ! ja sizè 
Sétè (i pòkò rantré)
Mwen di way 
Witè (i pòkò rantré) 
ki sa moun ka di 
Sakré ti bolonm mové, oh 

Sakré ti malélivé han han
Sakré ti mové sijé 
yé pa oh oh oh, ah ah 
Sakré ti malélivé 
Sakré ti mové sijé 
Ola i yé ?

souflan-

Mé sa ki rivé ya 
vini pou kouté sa 
Avan Jilo mayé 
I té koumansé pa fété 
A fòs rhum-lan koulé 
Misyé alé kouché 
A minwit i lévé 
Sakré ti bolonm mové oh 

Twazè (i pòkò rantré) 
A katrè (i pokò rantré) 
Sentjè 
Way ! i ja sizè 
Sétè (i pòkò rantré) 
Mwen di way 
Witè (i pòkò rantré) 
ki sa moun ka di 
Sakré ti bolonm mové oh 

souflan

Sakré ti malélivé 
Sakré ti mové sijé 
yé pa oh oh, ah ah 
Sakré ti malélivé 
Sakré ti mové sijé 
Ola i yé ?

Lè Jilo alé mandé padon fiansé 
Oubliyé sa 
Mi yo mayéééé hé !

Mi yo mayé falé'w té vwè sa (é yo pati boulé)
Misyé labé pati tèt anba (é yo pati boulé)
Bopè-a dòmi déchiré (é yo pati boulé)
Bèlmè Jilo té fatidjé (é yo pati boulé)
Ay mi yo mayé 
Man pa mantjè sa (é yo pati boulé)
Misyé li mè rivé an rita (é yo pati boulé)
Tout moun lan pati byen boulé (é yo pati boulé)
É mwen menm lan pa té lwen tonbé 

Mi yo mayé 
Yé, yé yé, yé yé, yé

Mi yo mayé jòdi-a 
ah

Yo mayé jòdi ya 
Falé'w té vwè sa manmay-la (é yo pati boulé)
Si'w pa té an kay-la 
Ou mantjé sa 
Man di'w ki yo mayé 
yé, yé yé, yé yé, yé
Mi yo mayé jòdi-a 

Ya lalalay

yo mayé jòdi ya 
tout moun lan pati byen boulé (é yo pati boulé)
Si'w pa té an kay-la 
Ou mantjé sa man di'w ki yo mayé