Jean-Philippe Marthely - Si Se Ta w

		 
				Yo simyé alé fè ladjè 
pasé yo balyé douvan kay yo 
Lisansiman de gauche à droite
Ti antrepriz, yo ka tranglé
I ni chomaj ka fè ravaj (haaa)
an tout kwen latè-a ah ha (yeah yeah yeah)
Si nou pou payé 
sé pa pou fè ladjè 
An ti jest de bienfaisance ok 
Vréyé diri, vréyé rimèd 
Menm si tousa normal 
Mé, fòk an jou sa fini 
Non, non non noan 
Si yo lé goumen yo ni ka alé tou sèl 
Si nou pa lé inosan tonbé ankò 
Fòk jénès an tout péyi, yo chanjé wo wo wo 

Yépa !

Ouh ! 

Si sé ta'w (pran'y)
Sé pa ta'w (kité'y) 
Si sé ta'w (pran'y)
Sé pa ta'w (kité'y 
isalé !)

Latè-tala pa ta'w (kité'w)
Sé pa ta'w (kité'y)
Si sé ta'w (pran'y)
Sé pa ta'w (kité'y 
isalé !)

Ofisyé ka dékoré
Mé sé solda ki ka tonbé  
Ga san ki ja koulé 
Pyès problèm pa réglé 
Tout solda asou latè alé dépozé fizi-a  
Ansanm pou nou kriyé 
Oh ! hé !

souflan-

Way !

Si sé ta'w (pran'y)
Sé pa ta'w (kité'y) 
Si sé ta'w (pran'y)
Oh oh oh (kité'y 
isalé !)

solo clavyé-

Ah yayayayayay !

Lizin ka fèmen 
(way !)
Ti manmay ka mò fen 
(way yoyoyoyoyoy !)
Solda ka tonbé 
(way ! way ! way ! yoyoyoyoyoy !)
Ofisyé dékoré
(way !)
Ladjé fizi-a 
(way yoyoyoyoyoy !)
Fini épi sa 
(way !)
Yeah !
(way !)
Yeah! 
(Way !)

Si sé ta'w pran'y 
Sé pa ta'w (kité'y) 
Ayayayaya woy !
(pran'y)
Sé pa ta'w (kité'y 
isalé !)

Wo ! 
(kité'y)
Yeah !
(kitéy !)

Si sé ta'w (pran'y)
Sé pa ta'w (kité'y) 
Héééé zigida'w !

souflan-

Hou ! 

Way ! ofisyé ka dékoré
Mé sé solda ki ka tonbé 
Ga san ki za koulé 
Pyès problèm pa réglé 
Tout solda asou latè alé dépozé fizi-a 
Ansanm pou nou kriyé 
Oh eh eh
oh, oh oh oh 
(way !)

Lizin ka fèmen 
(way! yoyoyoyoyoy !)
Ti manamay ka mò fen
(way! way ! way ! yoyoyoyoyoy )
Solda ka tonbé oh
(way !)

Way !
(way ! yoyoyoyoyoy !)
Woy ! 
(way !)
Way !
(way !)
Way 
(Way !)
Si sé ta'w (pran'y)
Sé pa ta'w (kité'y) 

Si sé ta'w (pran'y)
Sé pa ta'w (kité'y isalé !)
Ladjè-tala pa woy woy (kité'y)
Sé pa ta'w (kité'y)
Si sé ta'w (pran'y)