Jacob Desvarieux - Yelele

		 
				Gadé pa finèt-la mésyé 
gadé pou wè sa ka fèt 
Gadé byen, rouvè zyé 

vyolon- 

Gadé lòt koté lanmè-la 
ou ké pé sa wè zéklè, ka kléré, ka kléré 

Ja lè nou ranmasé paké 
pou nou pran chimen pou nou alé 
Nou nou wè sé i yé 

Aï man ka mò
Yélélé man ka mò 
Amélia man ka mò 
Bènadèt man ka mò 
Sélèstin man ka mò 
Lè-a rivé man ka mò 
Déziré man ka mò 
Edmoniz man za mò 

(lè a rivé)
Man ka mò 
Yélélé 
Man ka mò 
(lè a rivé)
Man ka mò 
Yélélé 
Man ka mò 
(lè a rivé)
(lè a rivé)
(lè a rivé)
(lè a rivé)

souflan-
Akodéon-

Yélélé i alé 
Yélélé i alé 
Yélélé i alé 
Yélélé i alé yowa*

souflan-

Yélélé i alé 
Yélélé i alé 
Yélélé i alé 
Yélélé i alé yowa*

souflan-
vyolon-

Yélélé i alé 
Yélélé i alé 
Yélélé i alé 
Yélélé i alé yowa*

An nou alé !
An nou alé !
Atann !
Yééééé

Soley ka chofé pou nou 
Zétwal ka kléré 
Si janmen nou égaré 
pou wè chimen 

Yélélé i alé 
Yélélé i alé 
Yélélé i alé 
Yélélé i alé yowa*

souflan-
vyolon-

Yélélé i alé 
Yélélé i alé 
Yélélé i alé 
Yélélé i alé yowa*

souflan-
vyolon-
ti bwa-
souflan-
solo ka-
solo timbales-
souflan-
solo timbales-

Yélélé i alé 
Yélélé i alé 
Yélélé i alé 
Yélélé i alé yowa*

souflan-
solo timbales-

Yélélé i alé 
Yélélé i alé 
Yélélé i alé 
Yélélé i alé yowa*

souflan-
solo timbles-
souflan-

kè-
Pa kité lè-a baré'w
Pa kité lè-a baré'w
Pa kité lè-a baré'w
Pa kité lè-a baré'w

Répété 

solo saxo- 

kè-
Pa kité lè-a baré'w
Pa kité lè-a baré'w
Pa kité lè-a baré'w
Pa kité lè-a baré'w

Répété 

souflan- 

kè-
Pa kité lè-a baré'w
Pa kité lè-a baré'w
Pa kité lè-a baré'w
Pa kité lè-a baré'w

Répété 

souflan-

kè-
Pa kité lè-a baré'w
Pa kité lè-a baré'w
Pa kité lè-a baré'w
Pa kité lè-a baré'w

Répété

Solo ka-