Francky Vincent - Braguette D or

		 
				Misyé mi espagnol rivé an péyi-la
Sans oublier lé kolokent en direct de Port-Aux-Princes
Ti mal si ou bizwen pran pyé aw
Ti mal si ou bizwen défoulé'w 
Ou ké mété sonan pou pé dépansé 
Ou sòti vwè an fim porno 
Tout kò aw ka graté'w
Ou ni dè sansasyon ou ni démanjézon
Ou ka santi'w ka vin boukèt
Ou ka santi'w ka vin chouval
Pòté senkant fran aw pou an "belle étrangère"

Votre attention s'il vous plait !

Votre attention s'il vous plait !
Arrivé du Vol 237 Air Tabou en provenance de Saint-Domingue et de Haïti

Lé zom, boul pannyòl-la rivé
(wé !)
Boul kolokent-la 
(wé !)
Mi miskad an péyi-la, mi ! 
(wé !)
Miskaden kay raché pòyò  
Raché pòyò 

É ti mal !
Ki bèf ou kay maré oswè-la hein ?
An pannyòl ou an kolokent
Pannyòl sé brèz
Kolokent sé pangné-korbey

(ay man ka mò)...
Gadé !
Tjenbé fren-a-men aw
2 m haut de ma barrière
Je ne suis pas un crapaud mal emballé
Mwen sé boug trantjil
Mwen sé an braguette d'or 
Les femmes, les minettes sont à mes pieds
Sé fanm ka péyé mwen 
Braguette d'or pa ka péyé

(ay man ka mò)...
Gadé mwen kanmarad 
Mwen di'w an ti biten 
Samdi an mwen byen programé 
Le matin mwen lari Frébault ka frimé 
L'après-midi mwen an flipè-la ka Boulevard Chanzy 
Et le soir après cinéma an ka pasé an boutjik-la
Ensuite, ensuite, direction, direction, Carénage
(wé !)

(ay man ka mò)....
An kay maré bèf an mwen 
Tou sa paskè pa ni braguette d'or, ni braguette d'argent, ni braguette de bronze
An pa ka "participé aux Jeux Olympiques"
Mwen ni an braguette de plastique ou de mica 
Gadé yo ka fè "la queue" pour cinq minutes de plaisir
Yo an kolonn pou fè an mannyè raché pòyò, raché pòyò 

Balansem  
Balansem 
Balansem 
Balansem 
Balansem 
Balansem 
Balansem 
Balansem 

Cinquante francs pour cinq minutes 
Et dix francs de plus pour tes tétos
Cinq minutes pour cinquante francs
Et deux francs de plus pour les cuisos

Cinquante francs pour cinq minutes 
Et dix francs de plus pour tes tétos
Cinq minutes pour cinquante francs
Et deux francs de plus pour les cuisos

Dépi mwen sòti là mwen ka palé espagnol 
Damé la cosa, pronto pronto señorita

Dépi mwen sòti là mwen ka palé ayityen
Map chita anba lakay é ba m bagay-la

Mwen enmé kal, kal, kal
Mwen enmé, kalkulé
Mwen enmé kal, kal, kal
Mwen enmé, kalalou

Mwen enmé kal, kal, kal
Mwen enmé kalkulé
Mwen enmé kal, kal, kal
Mwen enmé kalalou

Arozé bannan
(tjou hou*)
É konsomé bannan
(tjou hou)

Arozé bannan
(tjou hou)
É konsomé bannan
(tjou hou)

Arozé bannan
(tjou hou)
É konsomé bannan
(tjou hou)

Arozé bannan
(hou hou)
É konsomé bannan
(tjou hou)

Mi ta'w, mi tan mwen 
Mi ta'w, mi tan mwen 
Mi ta'w, mi tan mwen 
Mi ta'w, mi tan mwen 
Mi ta'w, mi tan mwen 
Mi ta'w, mi tan mwen 
Mi ta'w, mi tan mwen 
Mi ta'w, mi tan mwen 

A tribò, a babò
A tribò, a babò mannyè braguette d'or

A tribò, a babò
A tribò, a babò mannyè braguette d'or

A tribò, a babò
A tribò, a babò

A tribò, a babò
A tribò, a babò

Yèswa, an dòmi mal
Yèswa, an dòmi épi an mal 

Yèswa, mwen manjé an ponm kannèl
Yèswa, mwen manjé an bèl fimèl 

Yèswa, an dòmi mal mal mal
Yèswa, an dòmi épi an mal, épi an mal, épi an mal, épi an mal

Yèswa, mwen manjé an ponm kannèl, kannèl
Yèswa, mwen manjé an bèl fimèl 

Popolopopo
(wé !)

Poloppopo
(wé !)

Braguette d'or 
Braguette d'or
(wé)

Braguette d'or 
Braguette d'or
(wé)

Polopolopololo
(wé !)

Polopolopololo
(wé !)

...
(wé !)

Braguette d'or 
Braguette d'or
(wé)

Braguette d'or 
Braguette d'or
(wé)

Braguette d'or 
Braguette d'or
(wé)
__________

Dépi yo débaké o péyi 
(ay man ka mò)...
Anlò problèm rézoud
Zafè vyòl 
"Détournements de mineurs"
Tou sa diminué 
Èvè la séñorita de Santo Domingo 
Sa ni an mannyè rapid 
An mannyè èksprès
Yo ni an jan yo ka dansé épi'w, konprann...
avan yo pasé "aux choses sérieuses"
Dépi ou pran on gran kou ronm
On bon kou tafia 
Ou ka santi ou volkanik
An mannyè La Soufrière 76

Ni serten vyé kò, vyé boug 
pou yo retrouvé jénès a yo 
Yo ka pran bwa bandé ou bwa rada
a Grand Etang Chutes du Carbet
Tini bwa gri, pwodui chinwa 
pou fè plézi-la diré pli lontan 

Dansé kolé Haïti : Sé mabouya 
Dansé kolé Cayenne : A blotjé
Dansé kolé Martinique : Sé lafouka
Dansé kolé Guadeloupe : Sé nwa

Physionomie de théatre
Bob Marley aw apiyé si Ray Barreto a madanm-la
Pa jennen'w ti mal !
Froté froté froté froté froté froté froté froté

Froté 
Froté
Froté
Froté
Froté
Froté
Froté
Froté froté, froté, froté

Bragèt aw ja èksplozé 
(ay man ka mò)...
É dlo a crab-la ka monté 
Ou ka swé 
Suyé figi aw épi an mouchwa 
é rekomansé 

Froté froté froté froté froté froté 

Froté 
Froté 
Froté 
Froté 
Froté 
Froté 
Froté 
Froté 
Froté 
Froté

Pointe-A-Pitre sé Bas De La Source
(ay man ka mò)...
An konnèt an boug sé bay brè ay 
Bay bokit ay 
Mè ba pannyòl ay osi

Fort-France
Apré ou brè an koko douvan L'Olympia
Sé pran'y La Française ou byen pran'y bò France-Antilles
Sé la biten-a ka bay

Cayenne 
Sé La Crique ou La Maison Blanche

Serten boug ki mayé 
yo pétèt "heureux" épi madanm a yo 
Yo ka pran'y la par besoin d'expériences 
Paskè épi la señorita de Santo Domingo 
Pa ni sik 
PA ni pawòl initil 
Pa ni "refus catégorique" 
An mannyè raché pòyò, raché pòyò
Man kay maré bèf an mwen 

Hum 

Hum 

Balansé m, balansé m, balansé m, balansé m, balansé m, balansé m, balansé m, balansé m

Cinquante francs pour cinq minutes 
Et dix francs de plus pour tes tétos
Cinq minutes pour cinquante francs
Et deux francs de plus pour les cuisos

Cinquante francs pour cinq minutes 
Et dix francs de plus pour tes tétos
Cinq minutes pour cinquante francs
Et deux francs de plus pour les cuisos

Dépi mwen sòti là mwen ka palé espagnol 
Damé la cosa, pronto pronto señorita

Dépi mwen sòti là mwen ka palé ayityen
Map chita anba lakay é ba m bagay-la

Mwen enmé kal, kal, kal
Mwen enmé kalkulé
Mwen enmé kal, kal, kal
Mwen enmé kalalou

Mwen enmé kal, kal, kal
Mwen enmé kalkulé
Mwen enmé kal, kal, kal
Mwen enmé kalalou

Arozé bannan
(tjou hou)
É konsomé bannan
(tjou hou)

Arozé bannan
(tjou hou)
É konsomé bannan
Raché pòyò, raché pòyò
(tjou hou)


Arozé bannan
(tjou hou)
É konsomé bannan
Raché pòyò, raché pòyò
(tjou hou)

Arozé bannan
(tjou hou)
É konsomé bannan
(tjou hou)

Mi ta'w, mi tan mwen 
Mi ta'w, mi tan mwen 
Mi ta'w, mi tan mwen 
Mi ta'w, mi tan mwen 
Mi ta'w, mi tan mwen 
Mi ta'w, mi tan mwen 
Mi ta'w, mi tan mwen 
Mi ta'w, mi tan mwen 

A tribò, a babò
A tribò, a babò
A tribò, a babò mannyè braguette d'or

A tribò, a babò 
A tribò, a babò mannyè braguette d'or

A tribò, a babò
A tribò, a babò
A tribò, a babò

Yèswa, an dòmi mal
Yèswa, an dòmi épi an mal 

Yèswa, mwen manjé an ponm kannèl
Yèswa, mwen manjé an bèl fimèl 

Yèswa, an dòmi mal, mal, mal, mal, mal
Yèswa, an dòmi épi an mal, épi an mal, épi an mal, épi an mal

Yèswa, mwen manjé an ponm kannèl, on ponm kannèl, on ponm kannel
Yèswa, mwen manjé an bèl fimèl 

Popolopopo
(wé !)

Polopololololo
(wé !)

Polopolopolopo
(wé !)

...
(wé !)

Braguette d'or 
Braguette d'or
(wé)

Braguette d'or 
Braguette d'or
(wé)

Braguette d'or 
Braguette d'or
(wé)

Braguette d'or 
Braguette d'or
(wé)

....

Braguette d'or 
Braguette d'or
(wé)

Braguette d'or 
Braguette d'or
(wé)

Braguette d'or 
Braguette d'or
(wé)

Braguette d'or 
Braguette d'or
(wé)


Braguette d'or 
Braguette d'or
(wé)

Braguette d'or 
Braguette d'or
(wé)