Edith Lefel - Toumaline

		 
				Tomaline té jenn ti fi 
Dépi tout piti piti 
ka mòdé lavi 
Dé mouben pou dousi do'y 
Dékarès pou dousi kò'y 
É ti bren lanmou osi 

Tomalin lè'y té piti 
I té ka mandé grandi 
Pou konprann pouki 
Zikak ka pousé lannuit 
Sèpan pa sa wè mangous 
É lapli ka mouyé'y 

Sa pa fasil a di 
Tomalin mò jòdi 
É pèsonn pa ka pléré 
Sa pa fasil a di 
Tomalin mò jòdi 
É pèsonn pa ka pléré 

Mè lè Tomalin grandi 
Lanmen'y vini tro piti 
Pou tjè'y pé séré 
Sèl karès i rankontré 
Sé an nonm ki bouskilé'y 
Èsplitjé'y sé sa lanmou 
É Tomalin ka atann 
Dé lanmen'w anlè zétwal pou maji lavi 
Sél nonm ki rèsté épi'y 
Sé an ti nonm kon twa ponm
ka kriyé'y  : Mama 

Sa pa fasil a di 
Tomalin mò jòdi 
É pèsonn pa ka pléré 
Sa pa fasil a di 
Tomalin mò jòdi 
É pèsonn pa ka pléré 

solo saxo alto-

Mè lè Tomalin véyi 
ka priyé dan ti kaz li 
pou tout monm pé éré 
Ti nonm li janbé lanmè 
É lontan, lontan, lontan
pa janmen viré hé
Mé Tomalin las atann
Mòso tè pou mòso syèl 
Pou rann lavi bèl 
Tomalin an jou kon sa 
Fèmen zyé'w épi kaz li, pou rann lanmò'y bèl 

Sa pa fasil a di 
Tomalin mò jòdi 
É pèsonn pa ka pléré 
Sa pa fasil a di 
Tomalin mò jòdi 
É pèsonn pa ka pléré 

Sa pa fasil a di 
Tomalin mò jòdi 
É pèsonn pa ka pléré 
Sa pa fasil a di 
Tomalin mò jòdi 
É pèsonn pa ka pléré 

Sa pa fasil a di 
Tomalin mò jòdi 
É pèsonn pa ka pléré 
Sa pa fasil a di 
Tomalin mò jòdi 
É pèsonn pa ka pléré