Edith Lefel - Lanmou Fou

		 
				Van lévé, asou chimen nou 
Sé lavi 
Gran doulè toujou byen kaché dèyè lanmou ki fou 

Van lévé, lanmè chayé nou 
Byen tro lwen, pou nou ritouvé 
Chimen lanmou nou té ja byen garé 
Nou pa ni tan wè lanmè débòdé 
Nou pèd pyé, nou pa ritouvé chimen-an 
Nou néyé 

Nou palé san nou konprann nou 
Tout pawòl té ka rann nou fou 
Pou nou tann kò nou 
Ésa enmen nou 
Mé tout santiman séré andidan nou 
Gran doulè toujou byen kaché dèyè lanmou ki fou 

Nou palé san nou konprann nou 
Tout pawòl té ka rann nou fou 
Pou nou tann kò nou 
Ésa enmen nou 
Mé tout santiman séré andidan nou 
Gran doulè toujou byen kaché dèyè lanmou ki fou