Annick & Jean-Claude - Operasyon Jawgon

		 
				Asiréman adasidirédémandan 
Nou ka palé noudou kada pada lédé

On ti jawgon ondontidijadawgon

Sa trè fasil sada trèdè fadasidil
 
Assurément adassudurédémentdent 
on va parler ondon vada padarlerder

un p'tit jargon undun p'titdit jadargondon

c'est très facile c'estdest trèsdès fadacidile
 
Bon é ben pou tou sa ki pa konpwann 
sistèm a jawgon la 

mwen kay ba zot kèlkè eksplikasyon

Konsidéron lè mo LANMOU lanmou

Pwèmyé silab la sé LAN

dézyenm silab la MOU

nou ka pwan pwèmyé silab la LAN

nou ka ajouté la lèt D + AN ka baw LANDAN

nou ka pwan dézyenm silab la MOU

nou ka ajouté la lèt D + OU  ka baw MOUDOU

Otrèman di LANMOU an langaj nòwmal

ka divini LANDANMOUDOU an jawgon

Zòt konpwann, zòt sèten zòt konpwann

é ben pis kè zòt konpwann

nou kay pasé o zaplikasyon pwatik

Mwen ka ba zòt on séri dè mo an langaj nowmal

é zòt ka tradyiw sistématikman an jawgon OK ?

Sansansyon SANDANSADASYONDON

Vibwasyon VIDIBWADASYONDON

La konsyans LADA KONDONSYANDANS

Santiman SANDANTIDIMANDAN

Mwen enméw MWENDEN ENDENMEDEW

Mwen chèchéw MWENDEN CHEDECHEDEW

Mwen touvéw MWENDEN TOUDOUVEDEW

Mwen anviw MWENDEN ANDANVIDIW

Dansé DANDANSEDE-E

Valsé VADALSEDE-E

Soté SODOTEDE-E

Zouké ZOUDOUKEDE-E (3 fwa)

Zoukoukédé, zoudoukédé...