Alex Catherine - Mwen Pe Pa Oubliye w

		 
				Sété an jou dè gran bonnè nou té kontré 
Lè'w vwè nou vin enmé sa té lanmou Oh baby 
Lè an vini enmen'w san fè èspré 
Sé kon èksplosyon 
Pati ka fwi an mwen 
Lavi pou mwen jòdi pa ka konté 
Dèmen pétèt pétèt sé an oubli
Lè'w pran tjè mwen épi'w 
Pati pou an gran vwayaj "sans lendemain"

pon- 

kè-
Ou ka oubliyé jou-la nou rankontré 
(ou ka oubliyé, nou fet pou viv a dé) 
 
kè-
Ou ka oubliyé tou sa nou té palé 
Ou ka oubliyé ki jan nou té enmé) 

Lanmou an nou flipé 
Baby é sa fè nou si mal 
Nou vin douté 
Pou yanndé mo kaché 
Siklòn pasé 
Chayé adan tjè ay 
Lanmou brizé 
Oh oh

Mwen chèché lavérité
Menm si ou pé pa palé 
ka kaché mwen dé ziyé'w ki près mouyé 
Pou di mwen pou nou vwè pou nou pé sa rimonté 
(gadé ki jan lanmou kasé) 
(gadé ki jan lanmou brizé) 

Gadé ki jan lanmou tou près kasé
Gadé ki jan lanmou tou près brizé
Gadé ki jan lanmou tou près kasé
Gadé ki jan lanmou tou près brizé

pon-

Lè ou ka viv a dé sa pa fasil 
Mé fok kè nou a dé pou nou enmé 
É si ou vin douté sé ou maléré 
Poutji [?] sans a lavi 

Chak fwa mwen vwè'w sé pléré ou ka pléré 
Ou byen dé zyé'w ki près mouyé 
Gadé ki jan lanmou tou près kasé 
Gadé ki jan lanmou tou près brizé 

souflan-

Gadé ki jan lanmou tou près kasé
Gadé ki jan lanmou tou près brizé
Gadé ki jan lanmou tou près kasé
Gadé ki jan lanmou tou près brizé
Pou yonndé ti pawòl kè'w pa rakonté
Ou byen dé ges ki...