Tony Chasseur - Fanm Soley

		 
				(Kè)................................................ (2 fwa)
Lov lov an mwen, vini vini, vini vini, ès ou vlé alé 

(Chantè)
Ou pa mandé si ou té pé
Kléré tou sa mwen té ka séré 
Pa té savé 
Mwen té ké enmé sa 
Mwen té konprann sa té fasil 
Mennen lavi bwè dlo san pozé 
Sa ka rivé mwen, ou ka fè mwen chanjé 

(Kè)
Pa la pé ya 
(Chantè)
Ou ka fè mwen chanjé  
(Kè)
Pa la pé ya 

(Chantè)
Lè ou rivé mwen dékouvè
An lo bagay mwen pa té konnèt
An dé lanmen'w, mwen ka dézaltéré  
Mwen ja pasé lannuit é jou 
Envanté mo ka palé dè vou 
Janmen touvé asé fò pou kriyé 

(Kè)
Pa la pé ya 
(Chanté)
Kriyééééééé
(Kè)
Pa la pé ya 

(Kè)
Ou sé soley an mwen 
Limyè dé zyé mwen 
Ou sé soley an mwen 
Sé'w ki lavi mwen 
Ou sé soley an mwen
 
(Chantè)
Hé 
Ou sé soley 
Ou sé limiyè
Ou ka kléré 
Ou sé tout vi an mwen 
Ou ni maji, ka tjenbé mwen 
Ou ni mistè 
Ou sé sòsyé an mwen 
Lè'w ka maché, ou ka floté 
Lè'w ka palé, mwen pé pa kontrolé 
Sa ka rivé, lè ou tout pré 
Ou ni karès 

(Chantè)
...
...
...
...
(Kè)
Lov lov an mwen
Vini vini, vini vini 
Ès ou vlé alé 

(Chantèz)
Mwen chèché 
Pa té janmen touvé sansasyon pli fò ki sa 
Mwen touvé'w 
Pa té ka sipozé sa té fè mwen sa 
Mwen chèché  
Pa té janmen touvé sansayon pli fò ki sa 
Mwen touvé'w 
Pa té ka sipozé sa té fè mwen sa 

(Kè)
Pa la pé, ya 
Pa la pé, ya

(Chantè)
Ha 

Ou sé soley an mwen 
Mwen pé pa kontrolé
Ki sa ka rivé mwen 
Ou ka fè mwen chanjé 

(Kè)
Pa la pé ya 
Pa la pé ya

(Chantè)
Ou sé soley 
Ou sé limyè
Ou ka kléré 
Ou ka tjenbé mwen 
Ou ni maji 
Ou ni mistè 
Yè

(Kè)
Pa la pé ya 
Pa la pé ya 

Ou sé sòsyé an mwen 
Ou sé...