Tony Chasseur - Don D organe

		 
				kè-
Mwen biswen chalè'w réchofé mwen 
Biswen lodè'w adan loksijenn mwen 
Mwen biswen dé braw kouvè kò mwen 
Biswen dé zyéw kléré bout tinèl mwen

O lwen ou byen tou pré, mwen menm pa sav
An ka santi mwen adan an éta grav
Pas pou mwen respiré pou mwen manjé
Mwen sur ni an bagaye kò mwen mantjé

kè-
Mwen biswen lan menw karésé mwen
Biswen chivé'w floté douvan zyé mwen 
Mwen biswen lèv ou an lè ta mwen
Biswen ou vini sérum lavi mwen 

Pa ni lontan mwen touché an fon tjè
Dan syèl mwen ou parèt kon zéklè
Mwen santi an gran fwèt andidan mwen 
Kon si'w té pran tout lénerji mwen 

Alò
Pa rété two lwen mwen, ou kay tjé mwen 
chantè-
Pli ou lwen mwen, sé mwens mwen ka rèspiré
Si'w lé sové mwen vin adan kò mwen 
Pou rifèmen blési-a an lè tjè mwen 

kè-
Sé an don d’organe mwen ka mandé 
Mwen pa kay rijété sa ou kay chanjé
Sé pou sa mwen rikréé ant nou 
An kordon pou nou ansanm tou lé jou

CHORUS 1 : 
Wou, ou sé serum lavi mwen 
Plasma ki adan venn mwen (adan venn mwen)
Mwen lé santi'w andidan mwen
Ka koulé dan dout kò mwen 

Tout kò mwen gran wouvè
Sé pou nou mélanjé 
Alò fo pa ou pè 
Pa ézité rantré 

CHORUS 1
Wou, ou sé serum lavi mwen (serum lavi mwen)
Plasma ki adan venn mwen (tout andidan mwen)
Mwen lé santi'w andidan mwen
Ka koulé dan tout kò mwen 

CHORUS 2
Sé an don d’organe mwen ka mandé 
É sé wou sèl kò mwen pa kay rijété.(2§)

CHORUS 1
Wou, ou sé serum lavi mwen
Plasma ki adan venn mwen 
Mwen lé santi'w andidan mwen
Ka koulé dan tout kò mwen 

kè-
Chirijyen, rouvè tout kò mwen ba mwen 
chantè-
Kay rouvè tout kò mwen ba mwen pou rantré andidan mwen
kè-
Chirijyen, rouvè tout kò mwen ba mwen 
Pou ou pé sa ranplasé tou sa ou anvi chanjé
kè-
Chirijyen, rouvè tout kò mwen ba mwen 
Sé on don d'organe mwen ka mandé
kè-
Chirijyen, rouvè tout kò mwen ba mwen 
É sé wou sèl kò mwen pa ka'y rijété

kè-
Chirijyen, rouvè tout kò mwen ba mwen 
Sé on don d'organe mwen ka mandé
kè-
Chirijyen, rouvè tout kò mwen ba mwen 
Sé wou sèl ko mwen pa ka'y rijété