Tanya Saint-Val - Calin

		 
				An sòti lévé 
An tou sèl, tou sèl kouché si kouch-la 
Ola ou yé
Ou pati 
Ki tan ou ka rivini
Ki tan
Ki tan 

Jòdi-la sé jou an vré tristès 
Ou ka pati byen lwen di mwen
Tro lontan simen ou viré 
Fò mwen sonjé'w si mwen vlé vwè demen

kè-
Avant de dire au revoir fo kajolé nou 
(An kalen, dé kalen sé sa mwen anvi ou ban mwen) 
An piti bo sikré (hum kon sa) pou nou sa rasasyé
Kenbé nou, karésé nou pou nou peu sa mieux santi
Déliré si kò an nou  

souflan-

Lè zòt ka palé di lavi ki rèd hum 
Zòt ka vwè ki jan i toujou malmenné 
Si'w pa viré lanmou an mwen pé jan mò 
Ké ensisté kon [?]

kè-
Ou pa anvi révé pou pé sa réyalizé 
([? kè ou gadé tout kontou a kò an mwen)
Dé piti bo sikré (hum kon sa) pou nou sa dousiné 
(ka ou fan la ou ja pati 
Ja rivé tro lwen, tro lwen
Ka'y pasé té ka révé 

Hooooooo héééé wo ha ha ha hé hé 
Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby
Wo ha, ha ha, hé hé, hé hé, hé hé

souflan-

An kalen (dé kalen)
An kalen (dé kalen) 

An kalen (dé kalen)
An kalen (ha ha ha ha)

Bo sikré (ayayay)
Bo sikré (bo sikré)
Bo sikré (hum hum hum hum)
Bo sikré 

Ou vlé rèkomansé hé hé 
Ankò ankò ankò !
Wi kon vlé rékomansé
Ou vlé rèkomansé hé hé ankò ankò ankò

Wi tout kò an mwen ka fan mal 
Kè an mwen anflamé wo ho ho 
Zyé an mwen ka briyé 

Ka'w ka fè la (kalen)
Ou vlé ankò (bo sikré)

Ka'w ka fè la (kalen)
Ou vlé ankò (bo sikré)

Ka'w ka fè la (kalen)
Ou vlé ankò (bo sikré)

Ka'w ka fè la (kalen)
Ou vlé ankò (Bo sikré !)

...
...
...
...

An kalen (dé kalen)
Bo sikré (ayayay)
An kalen (an kalen)
Bo sikré (hum bo sikré)

An kalen (an kalen) 
Bo sikré (hum bo sikré)
An kalen (an kalen) 
Bo sikré (bo sikré)