Tanya Saint-Val - Carole

		 
				I sizé an mitan pyès-la i ka gadé dwèt douvan li hum hum hum
Zyé ay ja koumansé kléré 
An ti dlo [mè?] té ka koulé
I ka rouvwè le tan pasé lè yo té ka maché kolé 
Main dans la main hein wo ho ho 
Tou sa za ka fè byen lontan mè Carole pé pa oubliyé 
Sa ki pasé hé wo ho ho

souflan-

Carole kouché anlè kouch-la tèt a li komansé touné ha ha ha ha ha ha
I pa konnèt konbyen i pran 
I sav i pa ni pou lontan 
Tanpi sa moun-la ké pansé sé pa yo ki té la pou sav, sa ki pasé hé wo ou ho 
De toute façon i ja tro ta
Zyé a li ja fèmen, Carole 
Ja oubliyé hé

souflan -

kè-
Pouki tou sa
Pouki nou rivé la 
kè-
Pouki tou sa
Pouki nou rivé la 
kè-
Pouki tou sa
Pouki nou rivé la  

Carole té ka rigolé 
Ti moun-la té toujou gé wo 
(pouki tou sa) ayayay (pouki nou rivé la)
Pèsonn pa té ké pansé an jou yo té ké kité'y

Yé ha...

solo saxofòn

Pouki tou sa 
Pouki nou rivé la 
(lanmou a yo té tro bèl, byen tro bèl pou sa diré woy ayayay)
Pouki tou sa, pouki nou rivé la 
(mè Bondié protéjé nou pou sa pa jan rivé nou)
Yé ha, yé ha, yé ha,  ... woy
Pouki tou sa pouki nou rivé la
(ayayay woy)

Pouki tou sa pouki nou rivé la (pouki nou rivé la ha ha ha ha)
I ka rouvwè le temps passé lè yo té ka maché kolé 
Main dans la main hein wo o wo
De tout façon i ja tro ta
Zyé a li ja femen karol