Patrick Saint-Eloi - Cheche

		 
				Cho !

Difé ka pri an pay
Lanmè ka raché kay
Ou pa bizwen étoné'w sé lavi ka roulé
Jòdi ou kontan pas i tini lagan 
Demen pa rété ankò sé la ou santi ka mò

Ou savé byen sé kon sa lavi-la yé
Si'w fè sanban chèché ou pé ké jen touvé 
Tanpi pou sa ki kouri dèyè lapuisans
Sé nou menm, nou menm ka ba lavi-la an sans

(hé hé hé hé hé hé) 
Ho ho ho ho
Mandé manman, mandé papa si ou vlé konprann
(hé hé hé hé hé hé) 
Ho ho ho ho
Fè atansyon non, ka tann gran moun palé 

Ou savé byen sé kon sa lavi-la yé
Si'w fè sanban chèché ou pé ké jen touvé 
Tanpi pou sa ki kouri dèyè lapuisans
Sé nou menm, nou menm ka ba lavi-la an sans

(hé hé hé hé hé hé) 
Ho ho ho ho
Fè atansyon lè'w ka tann dé gran moun palé 
(hé hé hé hé hé hé) 
Ho ho ho ho
Ouvè zorey you
Ouvè zorey pou vou kouté 
(hé hé hé hé hé hé) 
Ho ho ho ho

Mandé manman'w, mandé papa'w si ou vlé konprann
(hé hé hé hé hé hé) 
Ho ho ho ho
Ouvè zorey 
Ouvè zorey pou nou tandé 
Chèché 

Tjum a la tjum

souflan

(chwa baby)
Hum baby
(chwa baby)
Ho baby
(chwa baby)
Hum baby
(chwa baby)
Ho baby
(chwa baby)

Man [?] si latè 
(chwa baby)
Sé sa mènm nou vwè
(chwa baby)
Ho baby 
(chwa baby)
Ho baby

souflan-

Sa dous 
Allez-y messieurs
I ja lè pou nou monté 
Allez-y mesdames 
Ni lontan sa ka chofé 
Allez-y mésyé
I ja lè pou nou monté 
Sé sé pa yon problèm
Si yo vé pa dansé kolé

Gadé an négrès kolé (kolé, kolé)
Gadé an chabin kolé (ha kolé, kolé)
An [malbarès?] kolé (kolé, kolé)
An ti kafrine kolé (ha kolé, kolé)
A... A... Allez-y messieurs
Allez-y mesdames 
A... A... Allez-y mesdames 
Allez-y messieurs

Gadé an négrès kolé (kolé, kolé)
Gadé an chabin kolé (ha kolé, kolé)
An ti endyenn kolé (kolé, kolé)
An ti caprès kolé (ha kolé, kolé)

A... A... Allez-y mesdames 
Allez-y messieurs
A... A... Allez-y mesdames 
Allez-y messieurs

[devant devant devant ?]

Gadé an négrès kolé (kolé, kolé)
Gadé an chabin kolé (ha kolé, kolé)
An milatrès kolé (kolé, kolé)
An malbarès kolé (ha kolé, kolé)

A... A... Allez-y mesdames 
Allez-y messieurs
A... A... Allez-y mesdames 
Allez-y messieurs

Gadé an chabin kolé (kolé, kolé)
Gadé an négrès kolé (ha kolé, kolé)
An ti endyenn kolé (kolé, kolé)
A... A... Allez-y mesdames 
Allez-y messieurs
Allez-y mesdames 
 
Allez-y messieurs
Gadé yo tout kolé 

Allez-y messieurs
A... A... Allez-y mesdames