Patrick Andrey - Istwa An Mwen

		 
				Yo té ka di kè an té tonbé an foli
An fèmen zyé é pran kouraj pou pé avansé 

Sa sé pou yo 

Mwen té la tou sèl 
Té ka soufè 
An éséyé sòti di lanfè 
Malgré tou sa 
Yo pa chèché
Chèché konprann
Sa'w té ka viv
Mé lanmou mwen 
Té la tou pré mwen 
Ka sdoutyenn mwen ka ankourajé mwen 
E yo té la 
Té ka gadé 
A ki lè an té ké tonbé
 
Té ké tonbé yé 

Si lanmou franjil kant a lanmityé 
Pa men palé sa pa pli fò 
Si koul rété tou sèl ka soufè 
Aò yo ké byen dakò 
E si demen ou vin kartoné 
Yo rété la ka palé
Ti bren lanmou pou fè'w avansé 
Pou yo sa pa ka èkzisté 

Yo éséyé troublé mwen an pansé 
Mé jik jòdi yo pa gangné
Réyalité vini anflamé 
Rèv la ki té byen koumansé 
Yo alé di sé mwen ki trayi 
Pou an mizik ki fè plézi
An fèmen zyé 
Pou pé padoné 
Tou sa paskè lanmou pli fo 

kè-
Fout sa rèd 
Lè'w ou ka tonbé 
Fout sa rèd 
chantè-
Tou sa paskè lanmou pli fò
kè-
Fout sa rèd /chantè : I rèd 
Lè'w ou ka tonbé 
Fout sa rèd 

E an ba tou sa, tou sa an ti ni 
An fon kè mwen 
Pou asiré 
An pa janmen 
Chèché a kaché
Yo té sav tou sa an té ka fè 
Ni sa ki té ka mwen konprann 
Kè yo té la "à coté" mwen
Lè'w byen gadé dispèt pran yo
Lapòt-lan té ja fèmé

kè-
Fout sa rèd /chantè : I rèd 
Lè'w ou ka tonbé 
Fout sa rèd 
chantè-
Tou sa paskè lanmou pli fò
kè-
Fout sa rèd /chantè : I rèd 
Lè'w ou ka tonbé 
Fout sa rèd 
Chantè-
Rèd, i rèd, i rèd
Rèd, i rèd

kè-
Fout sa rèd 
Lè'w ou ka tonbé 
Fout sa rèd 
chantè-
E Tou sa paskè lanmou pli fò
kè-
Fout sa rèd /chantè : I rèd 
Lè'w ou ka tonbé 
Fout sa rèd 
Chantè-
Rèd, i rèd, i rèd
Rèd, i rèd

kè-
Fout sa rèd 
Lè'w ou ka tonbé