Adele-Amelie Patrick - Mwen anvi we w kontan

		 
				Lè ou la, tou pré mwen 
Lé ou ka souri, gadé zyé'w ka trayi'w 
Mwen sé ba'w, tout tchè mwen 
Pou mété plen dousè adan la vi'w 
Mwen sé ba'w tout fòs mwen 
Pou pa janmen santi'w tou sèl ankò 
An tjenbé lanmen mwen 
Pou mwen aprann enmè'w, enmé'w pli fò 
Mwen anvi wè'w kontan, rigolé kon avan 
Mwen lé la vi'w pli bèl 
Pourvu sa étènèl 

(Kè) 
Mwen anvi wè'w kontan, rigolé kon avan 
Mwen lé la vi'w pli bèl 
Pourvu sa étènèl 
Hummm. 

(Kè) 
Sé ou mwen chwazi mwen anvi ou a koté mwen 
Pou égayé lannuit mwen 
Sé ou mwen chwazi mwen anvi ou a koté mwen 
Pou égayé lavi mwen.


Mwen anvi wè'w kontan, rigolé kon avan 
Mwen lé la vi'w pli bèl 
Pourvu vé sa étènèl 

(Kè) 
Mwen anvi wè'w kontan, rigolé kon avan 
Mwen lé la vi'w pli bèl 
Pourvu vé sa étènèl. 


Mwen anvi nou a dé 
Pou ansanm nou vyéyi
É rimèsyé Bondié si mwen épi'w jodi 

(Kè) 
Mwen anvi nou a dé 
Pou ansanm nou vyéyi 
É rimèsyé Bondié si mwen épi'w jodi. 


Mwen lé twouvé mannyè ba rèv ou plen dousè 
Pou oubliyé "le temps" 
É songé "au présent" 

(Kè) 
Mwen anvi nou mayé 
Pou mwen ri'w tou lé jou 
Mwen ka fè sa mwen pé 
Pou enmè'w kon an boug 
Fouuuu 


Ou sé soley "le matin" 
Mwen chwazi'w, man lé ou vini manman ich mwen 
Oui ou sé soley "le matin", mwen chwazi, man lé ou vini ban mwen manman ich mwen