Pascal Vallot - Lenbe

		 
				(Chantè) 
Mwen tréné 
San rété 
Rantré lè jou-a ouvè 
Mwen maché san gadé 
Santi lapli-la koulé 
Kriyé dan lannuit sé léko ki tandé 
Rouvè dé bra mwen sé van-la sèlman mwen tjenbé 

(Kè)
Lapli chayé mélankoli 
(Chantè) 
É mwen doubout ka gadé soléy lévé 

(Chantè) 
Mwen chèché tout koté 
La nou té enmé kaché 
Lonjé gran chimen-a 
Kouté sé vag-la pléré 
Pa menm an ti mo ki ka di "A bientôt" 
[Rido-a] tonbé é louragan volé lanmou mwen 

(Kè) 
Lanmè rachè sa ki rété 
(Chantè) 
Mwen la tou sèl ka gadé soléy lévé 

(Chantè)
Mwen ka tréné kò an mwen, mwen pé pa manjé, gòj an mwen séré 
Lapli toujou ka tonbé mènm si sa pa vré lè kè'w déchiré 
Mwen ka tann vou ka palé mwen sav ou pa la mwen ka vini fou 
Mwen ka vwè vou ka pasé mènm si sa pa vré mwen anvi kriyé 

(Rifren) 
Rété-la 
Kouté-sa 
Rété-la 
Kouté hé hé

(Chantè) 
Mwen ka tréné kò an mwen, mwen pé pa manjé gòj an mwen séré 
Lapli toujou ka tonbé menm si sa pa vré lè kè'w ka sengné 
Mwen ka tann vou ka palé mwen sav ou pa la mwen ka vini fou 
Mwen ka vwè vou ka pasé menm si sa pa vré mwen anvi kriyé 

(Rifren) 

Solo gita 

(Rifren) 

(Kè)
Ay lenbé
(Chantè)
Ka pran tèt an mwen 
Lonbrajé vi an mwen 
(Kè) 
Ay lenbé 
(Chantè) 
Pèd lanmou an mwen
Sans a vi an mwen
(Kè) 
Ay lenbé 
(Chantè) 
Pèd dirèksyon mwen 
Tou sa ki té tan mwen
(Kè)
Ay lenbé
(Chantè)
Oh lenbé

(Kè)
Ay lenbé
(Chantè)
Lenbétizé mwen
Ouh lenbé
(Kè)
Ay lenbé
(Chantè)
Ola'w alé
Ola'w pati
(Kè)
Ay lenbé
(Chantè)
Fo'w ritounen
Owa mwen
(Kè)
Ay lenbé
(Chantè)
Lenbé, lenbé

(Kè)
Ay lenbé 
(Chantè)
Ka fan pèd fil an mwen
Oh lenbé
(Kè)
Ay lenbé 

(Kè)
Ay lenbé