Malanga II - Sa Ki Verite

		 
				Rifren..................................... (4 fwa) 
(Chantè): Sa ki vérité 
(Kè) : Hou, hou

(Chantè) 
Ki sa ou vlé, tchè an mwen la pou kouté'w 
Si sé lanmou ou swété, fodré ou pa ézité 
Ou anvi savé, tout koté mwen pasé 
Sé[Sous???] prétexte sa pa ka dérangé'w 

Rifren 

(Chantè) 
Ou ka kaché, tou sa ou éprouvé 
Pou mwen toujou douté 
Pou ou pé kontrolé 
Mé pa éséyé fè mwen kwè sa ki pa vré 
Ni lontan sa diré 
I fodré ou arété 

Souflan 

Rifren 

Ki sa'y troublé'w, ès mwen ou [limanité?] 
Si sé lanmou swété ou toujou konblé 
Mé si ou ka douté tout sa ki an fòn tchè mwen 
Ou ké bo rakonté, man ké lévé faché 

Solo gita 

(Chantè)
Doudou mwen révé................................... (2 fwa)
Tout sa ou di, tout jan ou aji 
Sé pou ban mwen lanmou 

Doudou mwen révé'w................................. (2 fwa)
Vini tou pré mwen 
Vin dansé é mwen 
(Ègzpiration)

Solo cuivre 

Rifren