Jocelyne Beroard & Malavoi - Concerto Pour La Fleur Et L oiseau

		 
				Si Bondié té tounen mwen an flè
Mwen té ké mandé'y chanjé'w an ti zwèzo 
Lé swè, "le matin" an té ké vini 
Mwen té ké kontan wè'w tout alantou mwen 

Si Bondié té tounen mwen an flè 
Mwen té ké mandé'y chanjé'w an ti zwèzo
Lé swè, lé maten an té ké vini 
Mwen té ké kontan wè'w tout alantou mwen 

Mé, man sav ki tou sa
Sé sèlman an rèv, ki sa ka rivé.
Pas, mwen byen dézolé 
Lè dé jou pasé 
San vini bò mwen, chè

Avant la rosée, petit matin
An boté man té ké ouvè pétal mwen 
Mwen té ké si fyè, ou chwazi mwen
Ki mwen té ké ofè'w tout nèkta an mwen 

Avant la rosée, petit matin 
An boté man té ké ouvè pétal mwen 
Mwen té ké si fyè, kè ou chwazi mwen 
Ki, mwen té ké ofè'w tout nèkta an mwen 

Solo pyanno

Mé, mwen sav ki tou sa
Sé sèlman an rèv, ki sa ka rivé 
Pas, mwen byen dézolé 
Lè dé jou pasé
San vini wè mwen, chè 

É si ou té ka byen rimaké 
Ou té ké wè tout pétal mwen ka tonbé 
Lè ou butiné dot flè ki mwen
Mwen oblijé atann la prochaine rosée 
 
É si ou té ka byen rimaké 
Ou té ké wè tout pétal mwen ka tonbé 
Lè ou butiné dòt flè ki mwen 
Man oblijé atann la prochaine rosée 
 
An espéran doudou ki nou ké rivé 
Doudou, doudou, doudou, doudou, dou, doudou uuuuu, doudou