Jean-Philippe Marthely - La Priye Doule

		 
				Sé pa on rèv
Tjè'w kon an lil lanmou 
Ki pé ban mwen tou lématen, an pil dousè 
Avè lèspwa, kè ou ka kwè mwen 
Pou nou sa rikoumansé
É gadé sa ka vini 

Anlè bato lanmou 
Nou la ka vwayajé
Sansasyon ki mwen tonbé an sé vag-la 
Ka vwéyé mwen alé anlè an dòt rivaj 
É ka kontinyé tou sèl 
Kon si ou pa sé lé mwen 
Oh ! Non sa pa vré
Hum ! Non sa pa vré

Menm si lanmmò vini pran mwen
I pé ké pé pran tjè mwen
Paskè sé ta'w
É mwen pé pa imajiné
An jou soley rouvè zyé'y
Mwen pa pran ti lodè vaniy ou a 
Ki chak fwa lè ou pati ké rété anlè kouch-la 
Tou sa'w pé ni, tou sa'w ka fè ka tjenbé mwen 
Sé kon si ou lapèch, épi mwen sé pwason 
Zen-la ka ralé mwen, mwen pa rété fòs 

Ah ayayay
ah oyoyoy
Ah 
 
Dous

Pa ka konprann
Sèten mwen ja mété 
Santiman mwen déwò
Pou pran plas an kè aw
Lodè lanmou aw, si mwen touléjou 
Sa nou pou fè ansanm, pòkò menm koumansé, ô doudou dou

Kè-
Hé hé sa pa vré 
Ki sa pou fè, pou wè'w sé sik sosé dan myèl 
Hé hé sa pa vré 
Ki sa pou fè, pou wè'w sé sik sosé dan myèl 

Kè aw vini frèt
Mè ki sa ou ka krenn
Mwen sav pa ni rézon woy ! pou ou pé pè
Bonné-a tou pré
Nou pé menm mannyé'y
Si nou pa ka pran gad 
An jou i ké ja pran gran chimen 

Chouboulé

Tjenbé

 
Pa ka konprann
Sèten mwen ja mété 
Santiman mwen déwò
Pou pran plas an kè aw
Lodè lanmou aw
Si mwen touléjou 

Kè-
Hé hé sa pa vré 
Ki sa pou fè, pou wè'w sé sik sosé dan myèl 
Dous, ou dous chè
Dous, ou dous chè 
Dous, ou dous chè 
Dous, ou dous chè / Kè aw vini frèt
          Mè ki sa ou ka krenn
          Ho ha !
Dous, ou dous chè
Dous, ou dous chè / Bonè-a tou pré 
         / Nou pé menm mannyé'y 
          Mannyé'y
Dous, ou dous chè
Dous, ou dous chè / Pa ka konprann sé kè man ja mété santiman mwen déwò