Jean-Philippe Marthely - Rete

		 
				kè-
Ou ja la ou ké rété
Ou ja la ou ké rété

Ti chéri jou-tala sété an jou ki béni ayayay
Dé jou kon sa sé an ka toujou toujou pli bèl oh 
Pli bèl woy woy
Mwen gadé tjè mwen chanté lanmou 
Malgré tou sa zyé mwen épi'w rété fèmé 
Aprézan doudou mwen konstaté sé wou ki lavi mwen 
Mèsi, mèsi Bondié 

kè-
Ou ja la ou ké rété
Ou ja la ou ké rété
Ou ja la ou ké rété
Ou ja la ou ké rété

Menm si ni dé jou nou pa byen 
Menm si dé fwa mwen menm ka fè'y alé
Nou chèché pou sa pa rivé ankò 
Mé non doudou fo pa'w fè sa 
Pé (ké) kité'w alé

kè-
Pé ké kité'w alé 
Si'w la sé pou rété 
Pé ké kité'w alé 
Si'w la sé pou rété 
Rétééééé
	
Rété
Rété !

clavyé-
souflan- 

Hum !	

kè-
Ou ja la ou ké rété
Ou ja la ou ké rété
Ou ja la ou ké rété
Ou ja la ou ké rété

Mwen sav ou pé pa tjenbé 
Ou ja palé ban mwen trop 
Ou ja fè mwen konprann ki nou pé fè an lo bagay ansanm 
Pou nou rivé la, rivé la 

kè-
Sa sé vré 
Sa sé vré

Ah no no no 
Ou sav pé pa tjenbé 
Ou ja palé ban mwen trop 
Ou ja fè mwen konprann ki nou pé fè an lo bagay ansanm 
Pou nou rivé la, rivé la 

kè-
Sa sé vré 
Sa sé vré 

souflan-

Hum sa sé vré 
Ah sa sé vré 

clavyé-

...
...
...
...

...
...
...
...

kè-
Ou ja la ou ké rété
Ou ja la ou ké rété
Ou ja la ou ké rété
Ou ja la ou ké rété

souflan-

Mwen sav pé pa tjenbé 
Ou ja palé ban mwen trop 
Ou ja fè mwen konprann ki nou pé fè anlo bagay ansanm 
Pou nou rivé la, rivé la 

kè-
Sa sé vré 
Sa sé vré

Hum
Mwen sav pé pa tjenbé 
Ou ja palé ban mwen trop 
Ou ja fè mwen konprann ki nou pé fè anlo, anlo bagay ansanm 
Pou rivé la woy
Hum 

Pé ké kité alé 
Si'w la sé pou rété