Fuzion - Djily

		 
				Toujou asèpté
Nou té enmé an sèkrè
É mwen pa té ka wè'w té ka tripé
Sa té ka fè'w soufè
Mé sé vou ki rèsté
Wo ho ho Djily
Dan on kwen an té tou sèl
Fèmé adan nwasè
Ou poté soley avè tan dousè

Mwen té ké vlé di mil palé
Man pé pa èsprimé
Mwen té ké vlé ri-ajansé
Pou mété sa pli séryé
Koté lanmou sèkrè
[Imajné] si an lot tè
Koté lanmou sèkrè
[Imajné] si an lot tè

(Kè)
Djily
(Chantè)
Mi tandrès travèsé mwen
(Kè)
Djily
(Chantè)
Ka raproché [nuit et loin?]
(Kè)
Djily
(Chantè)
Si sé pou ja [rasazyé], pa sav ès an ké arété
(Kè)
Djily
(Chantè)
Mi tandrès travèsé mwen
(Kè)
Djily
(Chantè)
Ka raproché [nuit et loin?]
(Kè)
Djily
(Chantè)
Si sé pou ja [rasazyé?], pa sav ès an ké arété

(Kè)
Sé kon sa, lavi jénès yé
Mélanjé, tripé, enmé
(Chantè)
Yo pa sav o yo ka alé
Dapré yo yo vlé savé
(Kè)
Sé kon sa, lavi jénès yé
Mélanjé, tripé, enmé
(Chantè)
Yo pa sav o yo ka alé
Dapré yo, yo vlé savé
(Kè)
Sé kon sa, lavi jénès yé
Mélanjé, tripé, enmé

(Chantè)
Ou té la ka soufè
É sé an lot an té ka wè
Ki rann mwen maléré
É lésé mwen ignoré['w]

(Kè)
Fanm
(Chantè)
Ou pran couraj pou oubliyé
(Kè)
Fanm
(Chantè)
Mové pas, kè mwen fè vou pasé

(Kè)
Djily
(Chantè)
Mi tandrès travèsé mwen
(Kè)
Djily
(Chantè)
Ka raproché [nuit et loin?]
(Kè)
Djily
(Chantè)
Si sé pou ja [rasazyé?], pa sav ès an ké arété
(Kè)
Djily
(Chantè)
Mi tandrès [travèsé?] mwen
(Kè)
Djily
(Chantè)
Ka raproché [nuit et loin?]
(Kè)
Djily
(Chantè)
Si sé pou ja [rasazyé?], pa sav ès an ké arété

Mwen té ké vlé di mil palé
Man pé pa èsprimé
Mwen té ké vlé ri-ajansé
Pou mété sa pli séryé
Oté lanmou sèkrè
Imajé si an lot tè
Oté lanmou sècrè
Imajé si an lot tè

Djily
Oh Djily,
Oh Djily,
Oh Djily,
Ohhh Djily

(Kè)
Djily
(Chantè)
Mi tandrès travèsé mwen
(Kè)
Djily
(Chantè)
Ka raproché [nuit et loin?]
(Kè)
Djily
(Chantè)
Si sé pou ja [rasazyé?], pa sav ès an ké arété
(Kè)
Djily
(Chantè)
Mi tandrès travèsé mwen
(Kè)
Djily
(Chantè)
Ka raproché [nuit et loin?]
(Kè)
Djily
(Chantè)
Si sé pou ja [rasazyé?], pa sav ès an ké arété

(Kè)
Sé kon sa, lavi jénès yé,
Mélanjé, tripé, enmé
Sé kon sa, lavi jénès yé,
Mélanjé, tripé, enmé
Sé kon sa, lavi jénès yé,
Mélanjé, tripé, enmé

(Chantè)
Yo pa sav o yo ka alé
Dapré yo, yo vlé savé
Yo vlé savé