Fuckly - An Ni Marre

		 
				Hum hum hum hum

kè-
An ni marre dè vwè jénès an mwen pati an "couilles"
An ni marre vwè yo fè konba pitbull
Mè ki jan ou vé kè nou rèsté cool
Si zòt pa sonjé fè ayen pou nou 

Lanné la sa 
Ann gadé jan sa ka maché 
Sé vann lanmò an saché 
Tout an jénès gaché 
koupé, détayé, anpoché 
Diab-la ka ba'w an rikoché
Dé biznès ka rapòté 
E la police ka kapoté 
kravaté ka profité 
Blok-la ka ankésé
Fè bizness anba fèy vin an sèl moyen de rézisté 
"Ka'y rivé'w ?"
San menm ou suiv fron aw ja troué 
An dé segonn "bow" 
An bal an tèt ou té mal plasé 
Jénès-la menasé
Scié canon scié
Pa ni travay tout moun èksité pou an banalité 
Sizé a bò sité 
Ka atann Le Déluge
Sé boug-la la 
San anbisyon ka chèché an grabuj 
Nou adan on stad ke pou viv fo'y pran'y malad 
Pa rakonté on salad 
An Guadeloupe fo pran'y malad 

Papa'w ja fatigé 
Manman'w ja fè dèyè 
Edikasyon'w dead
An sèten kè'w ka fimen zèb 
Lavérité tro rèd 
Rèd a asèpté 
Kon labé yo tjwè ansuit kè yo sodomizé
An ka soufè dépi jou-la zyé mwen ouvè 
Ka vwè mizè yenn ki pléré kon on po ka pléré 

kè- ......... 2 fwa
An ni "marre" 
Violans é fizi
Ja lè pou tou sa fini 
An ni "marre"
Magouilles corruption
Tout moun égri sa ké mal fini 

Alè sé 
O pi tjwè vigil 
O pi fè lajen fasil 
O pi volé biten a moun 
Piké moun, goumé é moun 
O pi gro pédofil
O pi gro makoumè 
O pi gro lèsbyenn
O pi fanm ka [?]lékol pou yo ay haaaaa

Fo on minimun de rèspè 
On maximun de kounia 
On maximun ki vlé dead mwen 
E an sav sa an kounia
O pi sousè 
O pi sosyé 
O pi salopté 
O pi vyé mès ké la Guadeloup ka adopté 

O pi achté jij, polis é cie
O pi fè le maximun "de conneries" adan an vi 
O pi heynn, jalouzi, ipokrizi an chak fanmi
O pi maché évè fizi 
O pi fouté kout fizi

On minimun d'intégration 
Maximun d'expultions 
On maximun de problèmes
On minimum de solutions
On maximum ki pé pa asimé an tan kè papa
O pli tass ka pran kal pou alloc familliales

O pi patron volè, magouyè, èksploitè
O pi baré lari sendika
O pi grévist 
O pi promès bidon chak fwa i ni élèsksyon 
O pi fouré men aw adan kès a La Région

On minimum fraternité 
Koud men solidarité 
On maximum ki solidaire,
Dépi sé... ou san fouté 
O pli blan rasis, nèg rasis, moun rasis, nasyon a 6.6.6

kè- .........2 fwa
An ni "marre" 
Violans é fizi
Ja lè pou tou sa fini 
An ni "marre" 
Magouilles corruption
Tout moun égri sa ké mal fini 

Toufé l'affaire, mésyé 
Klasé lé dosyé 
Mé ni an jou jénès-la pa ka'y négosyé 

Nou chèché an job 
Chomaj nou trouvé 
RMI, ANPE pou mwen sé sa ou lésé 

Et L'afrique ! Ah ah !
Pa paniké 
Menm si an fas sé an kolèg ki touché
Ça tire 
Tout moun angoisé 
Zòt vé mèt la pression mé men a zòt ka tranblé 

Ni an bann irèsponsab 
Sé yo ki rèsponsab 
A fòs mété an ba tab lagan kontribuab
Résultat tout moun [diab]
Pandan ou ka soufè an silans
Bak a sé mésyé plen ésans

Sé on sèl sians pou pé kouyoné maléré
E tout moun sav lè bayè ba bèf ka soté 

De droite ou de gauche 
Sa pa kan fè an pè 
L'Etat sé HLM
E nou tout sé dé lokatè

"Mon pays, mon pays"
Mé Gwada sé an île
Yo ouvè pou palé pawòl initil 

Asistanat 
Tout moun enmen lagen fasil 
E tout moun endépandan dépi sé pou brilé on vil

kè- .........2 fwa
An ni "marre" 
Violans é fizi
Ja lè pou tou sa fini 
An ni "marre" 
Magouilles corruption
Tout moun égri sa ké mal fini 

An ni marre dè vwè jénès an mwen pati an "couilles"
An ni marre vwè yo fè konba pitbull (an ni marre)
Mè ki jan ou vlé kè nou rèsté cool (an ni marre)
Si zòt pa sonjé fè ayen pou nou 

kè
An ni "marre" 
Hum hum hum hum