Champagn - Kenbe mwen

		 
				Soley ka kouché, lannuit ka tonbé
Ou ou lalin ka lévé
Kokotyé ka boujé
É ou la owa mwen 
Super
Doudou

Zétwal ka kléré
Lapli péé tonbé
Dé zyé aw fèmé
Ou pa menm vlé gadé mwen 
Men aw pozé asi po an mwen
Ah mwen enmé'w

Rifren.............................. (*2)
Kenbé mwen fò doudou
Mwen di'w pa lagué mwen

Mwen ni an rèv 
É sé li sèl rèv a vi an mwen
Sé pou'y mwen ka viv

Rifren.............................. (*2)
Kenbé mwen fò doudou
(Chantè)
Kenbé mwen fò doudou
(Kè)
Mwen di'w pa lagué mwen
(Chantè)
Mwen di'w pa lagué mwen
(Kè)
Kenbé mwen fò doudou
(Chantè)
Fò doudou
(Kè)
Mwen di'w pa lagué mwen

Ou
Enmè'w pli fò
Lésé mwen alé
Mwen vlé kazé mwen 
Tou sa épi'w

Trompette

Kenbé mwen fò doudou
(Chantè)
Kenbé mwen fò 
(Kè)
Mwen di'w pa lagué mwen
(Chantè)
Séré mwen pli fò
(Kè)
Kenbé mwen fò doudou
Mwen di'w pa lagué mwen
(Chantè)
Pa lagué mwen

Trompette

(Kè)
Kenbé mwen fò
(Chantè)
Kenbé mwen fò
(Kè)
Mwen di'w pa lagué mwen
(Chantè)
Dan dé bra'w
(Kè)
Kenbé mwen fò doudou
(Chantè)
Séré mwen fò
(Kè)
Mwen di'w pa lagué mwen
(Chantè)
O o
(Kè)
Kenbé mwen fò doudou

(Chantè)
Soley ka kouché
(Kè)
Mwen di pa lagué mwen
(Chantè)
Lalin ka révé
(Kè)
Kenbé mwen fò doudou
(Chantè)
Ou la owa mwen
(Kè)
Mwen di'w pa lagué mwen
(Chantè)
Zyé aw fèmé
(Kè)
Kenbé mwen fò doudou / (Chantè) Mwen enmé'w
Mwen di'w pa lagué mwen

Pawòl ékri pa Tituba