Jean-Michel Rotin & Energy - Le Ou Lov

		 
				Sé lè ou lov ou ka padoné
Tou érè ki fèt ka eskizé
Pa rété faché menm lè ou blésé
Ou pé lésé tout é sakrifyé
Sa ki sèten pou sa ou pa savé
Dan lèspwa kè lanmou kè toujou diré

Ouh yeah
Tou sa byen vré
Mé fo pa pon moun kwè
Kè yo ké abizé
É si on jou
Ou dékouvè
Ke tou sa sé té jé
Lahenn ké enstalé

Sé lè ou lov ou ka ba'y anlo
Oubliyé tou sa ki té défo
É ba'y on bouké flè chak fwa kè ou vwè'y
Lè i di'w « Je t'aime » ou ka palpité
Kè aw anflé é lang aw mélé
Ou pé ké'y aprann tout lavérité

Ouh yeah
Si'w ka enmé
Fo'w toujou sèten dè'w
É pa pè di dé mo ka ba'w anlo
Si’w ni sanglo, o yeah
Sé kè ou avoué'y
É kè ou toujou enmen'y

Lè wou
Ou toupré mwen
An venn an mwen
An lov

Lè wou
Ou toupré mwen
An [bra] an mwen
An lov

No no no no
Ooooooo
Ooooooo
O wouuu


Souplé tjenbé men an mwen séré
Men aw an do an mwen bien plaké
Fo raproché’w pou nou pé sa myé dansé
É si tout fwa ou ja ni asé
Di mwen franchman é nou ké kasé
O no, o no, no no no
Rouviré
Sa ka rivé
Menm lè ou kajolé'y
Osi lontan ki sa

(Kè)
Lè wou

Ou tou pré mwen
An bra an mwen
An lov

(Kè)
Lè ou lov

Ou tou pré mwen
An bra an mwen
An lov

Lov
Lov
Lllllllllov
Lov
Lov
Looooov, yeah